images.jpg257687

والدینی که نگران رشد فرزندشان هستند  مدام اندازه ها و سایزهای فرزندشان را چکاب می کنند و آنان را با ماههای قبل مقایسه می کنند سوال اینست  در هر رده سنی چه میزان رشد در کودک استاندارد و چه میزان زیر حد استاندارد است!

سعیده محسن پور کارشناس ارشد علوم تربیتی درباره ابعاد رشد و تکامل کودک اظهار داشت: انسان‌ها قبل و بعد تولد در ابعاد مختلف جسمانی و روانی شامل قد و وزن, حرکتی, ذهنی, عاطفی, اجتماعی, و … رشد می‌کند.

به گفته وی رشد جسمانی کودکان در سال‌های اولیه زندگی بسیار اهمیت دارد نکته مهم این است که همه اعضای بدن به یک اندازه رشد نمی‌کند بلکه میزان رشد در قسمت‌های مختلف بدن متفاوت است؛ از 6 ماهگی به بعد نیز رشد شیرخوارانی که از وضعیت مناسب تغذیه و بهداشتی برخوردارند, بیشتر است و باید به این نکته توجه کرد که میزان رشد جسمانی پسران با دختران با یکدیگر تفاوت دارد.

این کارشناس ارشد علوم تربیتی عنوان کرد: نوزاد در چند روز اول زندگی به میزان 5 تا 10 درصد وزن هنگام تولد خود را از دست می‌دهد و مجدداً در 7 تا 10 روزگی وزن از دست رفته به بدن باز می‌گردد. در 6 ماهگی وزن کودک باید 2 برابر و در یک سالگی باید وزنش 3 برابر وزن هنگام تولدش شود. همچنین، در 4 سالگی کودک باید وزنش 4 برابر وزن هنگام تولدش شود.

متوسط وزن کودک در سال‌های مختلف بر اساس منحنی رشد کودک به عنوان مثال:

هنگام تولد 3.5 کیلو

یک سالگی 10 کیلو

دوسالگی 12 کیلو

سه سالگی حدود 14 کیلو

چهار سالگی حدود 16

5 سالگی حدود 18 کیلو است

محسن پور ادامه داد: البته باید عنوان کرد که این وزن‌ها متغیر است و ممکن است کودکی؛ رشد بهتر و بیشتر داشته باشد و بر اساس نوع تغذیه نیز تفاوت پیدا می‌کند.

وی بیان داشت: افزایش قد در دوره کودکی به صورتی است که سر کمتر و تنه و پاها بیشتر رشد می‌کند و متوسط قد در دوره کودکی به شرح زیر است:

هنگام تولد حدود 50 سانتی متر

یک سالگی حدود 75 سانتی متر

دو سالگی حدود 85 سانتی متر

سه سالگی حدود 95 سانتی متر

چهارسالگی حدود 101 سانتی متر

5 سالگی حدود 110 سانتی متر

این کارشناس ارشد علوم تربیتی افزود: رشد قدی کودکان به ژنتیک هم برمی‌گردد و برخی کودکان ممکن است, بلندتر و برخی دیگر کوتاه تر باشند. باید خاطر نشان کرد که اندازه‌های داده شده فقط متوسط شاخص‌های رشد وزنی و قد کودک است و نباید بر اساس آن پیش بینی کرد چرا که هر کودک رشد مخصوص به خود را دارد و باید به والدین و نیز وزن کودک در هنگام تولد, نوع تغذیه کودک (شیر مادر یا مصنوعی) منحنی رشد و سایر عوامل در این باره توجه کرد.