از بين بردن اعتياد در ميان بيماران شيزوفرني (از هم گسيختگي شخصيت) از عوامل مهم بشمار مي آيد، كه با استفاده از داروي بوبيرون اين امر ميسر گشته است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري الرياض، تحقيقات نشان مي دهد علاوه بر اين دارو، داروي كلوزابين نيز براي درمان اين افراد، در نظر گرفته شده اما در اين تحقيقات داروي بوبيرون، تأثير گذاري بيشتري از خود نشان داده است.