images.jpg87986

برخی افراد به جنسیت پزشکشان در تشخیص بیماری شان بسیار اهمیت می دهند و توصیه های برخی پزشکان را با مرد یا زن بودن آنان مقایسه می کنند.

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد بیماران تمایل بیشتری به توجه به توصیه پزشکان زن دارند تا دکترهای مرد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از Daily Mail توصیه‌های مربوط به تغذیه، ورزش و کاهش وزن هنگامی‌که از سوی یک زن گفته شود با احتمال بیشتری انجام می‌شود. محققان می‌گویند یافته‌های آن‌ها با آنچه انتظار داشتند و اینکه بیماران تمایل بیشتری به گوش کردن توصیه پزشکان هم‌جنس خود دارند متضاد است.

محققان دانشگاه تولوز فرانسه پس از آزمون چگونگی تأثیر جنسیت بر رابطه میان بیماران و پزشک عمومی آن‌ها به این نتیجه رسیدند که مهارت‌های ارتباطی پزشک و جنسیت او نقش مهمی در اعتماد کردن بیمار دارد. به گفته آن‌ها برخی از پزشکان مرد هنگامی که صحبت از توصیه‌های مربوط به تغذیه یا ورزش باشد اطلاعات کمتری دارند. بر اساس این آزمایش پزشکان زن و بیماران هم مرد و هم زن آن‌ها با توصیه‌های مربوط به تغذیه، ورزش و کاهش وزن موافق بودند. درحالی‌که مردانی که پزشک مرد داشتند بیشتر از مردانی با پزشکان زن با توصیه‌های تغذیه مخالف بودند. شواهد در مورد توصیه‌های مربوط به ورزش کردن نیز مشابه بود. تنها در مورد مشاوره در خصوص کاهش وزن نقش پزشکان مرد با همکاران زن مشابه بود.

مطالعات قبلی نشان داده بود که پزشکان زن نسبت به همکاران مرد خود در صحبت کردن از مسائل شخصی و حساس خود راحت‌تر هستند. همچنین پزشکان زن در فرایند تصمیم‌گیری بیمار بیشتر مشارکت می‌کنند و با توجه بیشتر به بیمار به او مشاوره می‌دهند. به گفته محققان همگی ما چه بیمار باشیم چه پزشک و چه مرد باشیم و چه زن پیشینه شخصی و اجتماعی خود را به هنگام ملاقات به همراه داریم که این موضوع می‌تواند بر نتیجه ویزیت تأثیرگذار باشد. بالا بردن توانایی پزشکان در برقراری ارتباط مؤثر ویزیت بیمار را پربازده‌تر می‌کند و منجر به نتایج بهتر خواهد شد.