images.jpg9898797977

افراد خوش بین از سلامت جسمی بیشتری نسبت به دیگر افراد برخوردارند مخصوصا قلبی سالم دارند و از هرگونه بیماری قلبی درامانند!

 افرادی که خوش‌بین هستند، در مقایسه با افرادی که دید خوبی به زندگی ندارند، دو برابر بیشتر شانس سالم​تر بودن در مقابل بیماری​های قلبی را از خود نشان می​دهند.

محققان در تحقیقی در افراد مختلف تغییرات عوامل مداخله​گر در سلامت بدن مانند فشارخون، توده بدنی، گلوکز پلاسما، میزان کلسترول خون، فعالیت بدنی و استفاده از دخانیات را سنجیدند و سپس میزان تغییرات این عوامل را در افراد خوش‌بین و افراد بدبین به زندگی بررسی کردند.

محققان با بررسی اطلاعات شرکت​کنندگان در این تحقیق دریافتند افرادی که نسبت به وقایع روزانه زندگی خوشبین هستند 50 تا 70 درصد نسبت به سایر افراد سالم​تر بودند.

هم​چنین محققان با بررسی فاکتورهایی مانند اخلاق، سن و میزان عصبانیت در افراد تحت این مطالعه دریافتند که افراد خوش‌بین دو برابر کمتر نسبت به سایر افراد از بیماری​های از بیماری قلبی عروقی رنج می​برند و میزان قند خون و کلسترول در خون آن​ها تغییرات کمتری دارد.

بطور کل محققان معتقدند افراد خوش‌بین از سلامت بدنی بهتری برخوردار هستند و ثبات در عوامل اصلی دخیل در سلامت افراد در کاهش میزان مرگ‌ومیر سالانه انسان های خوش‌بین تأثیر بسزایی دارد.