images

تحقیقات روی بسیاری از افراد ثابت کرد هرچقدر دوستان کمتری داشته باشید کمتر دچار احساس تنهایی می کنید و وابستگی کمتری به دیگران دارید.

برای  بسیاری از مردم فکر از دست‌دادن دوستانشان در طول زمان و ترس از تنهاشدن در  کهنسالی وحشت‌برانگیز است اما براساس پژوهش جدید، داشتن دوستان کمتر باعث  می‌شود افراد کمتر احساس تنهایی کنند.
بررسی‌های انجام‌شده بر دوستی ٤٠٠‌هزار دانشجو نشان داده درحالی‌که تعداد  دوستان نزدیکی که آنها به‌طور میانگین داشته‌اند، طی ٢٥‌سال کاهش یافته،  این افراد کمتر احساس راحتی می‌کنند.
روانشناسان دانشگاه کوئینزلند استرالیا معتقدند به دلیل فناوری مدرن و  استفاده روبه‌رشد از رسانه اجتماعی برای تعامل با دیگر افراد، تنهایی  دانشجویان آمریکایی در کالج بین سال‌های ١٩٧٨ و ٢٠٠٩ کاهش یافت. همچنین،  تنهایی میان دانش‌آموزان دبیرستانی بین سال‌های ١٩٩١ و ٢٠١٢ با کاهش  دوستی‌هایشان کم شده است.
«دکتر دیوید کلارک» بر این باور است مردم روز به روز به خانواد‌ه‌هایشان  کمتر وابسته می‌شوند و به مهارت‌های تخصصی‌تری نیاز دارند. چنین موضوعی  می‌تواند منجر به نیاز کمتر به پشتیبانی اجتماعی و خودکفایی‌ بیشتر شود.
وی گفت: با گذر زمان، مردم فردگراتر و برون‌گراتر شده و خودمداری بیشتری دارند.
در این تحقیق، دانشمندان ٤٨ همه‌پرسی را درباره دانشجویان کالج آمریکا  انجام دادند که شامل پرکردن «مقیاس تنهایی بازبینی‌شده دانشگاه کالیفرنیا  در لس‌آنجلس» بودند. نتایج نشان داد تنهایی این سوژه‌ها از سال‌های ١٩٧٨ تا  ٢٠٠٩ کاهش یافته و دانشجویان مونث تنهایی‌ کمتری را در مقایسه با  دانشجویان مذکر گزارش کردند.
محققان همچنین نتایج پروژه «نظارت بر آینده» را بین سال‌های ١٩٩١ و ٢٠١٢  بررسی کردند. در اینجا دانشجویان دبیرستانی در آمریکا رفتار، نظرات و  ارزش‌هایشان را گزارش کردند. در مجموع، دانشجویان دبیرستانی دارای دوست‌های  کمتری برای تعامل بودند و کمتر هم تمایل دارند که دوست جدید بگیرند.
دانشمندان معتقدند، تحقیقات بیشتر بر فرهنگ‌های خارج از آمریکا می‌تواند به  بررسی این موضوع کمک کند که آیا مدرنیزه ‌شدن عامل ریشه‌ای نتایج  مشاهده‌شده است یا خیر.
جزییات این یافته‌ها در مجله Personality and Social Psychology Bulletin  قابل‌ مشاهده است.