index.jpg28568765

برای تربیت بهتر کودکتان لازم است با او با مهربانی و لطافت برخورد کنید ،چون با سرزنش کردن و دستورات مکرر دادن با لجبازی وی مواجه خواهید شد

سمیه معتضدیان افزود: دستورات مبهم ، پشت سرهم و در عین حال همراه با توضیح زیادورلحن صدای ناهمگون را زمینه ساز نافرمانی در کودکان برشمرد.
وی پیرامون نحوه برخورد مناسب با کودک گفت : برای دستور دادن به کودک در زمان مناسب اسم او را صدا بزنید به او نگاه کنید و توجه او را با لمس ملایمی به خود جلب کرده و سپس با لحن مناسب کلامی دستور خود را که حتی الامکان ساده واضح و کوتاه بدهید.
معتضدیان اظهار داشت: زمان نامناسب برای دستور دادن به کودک هنگامی است که او گرم بازی و یا خسته و خواب آلود بوده که دراین مقطع زمانی امکان سر پیچی کودک زیاد است.
این متخصص اعصاب و روان گفت:اگر کودک دستور شما را اجرا کرد به او پاداش بدهید اگر اجرا نکرد بعد از چند ثانیه به همان صورت که قبلا انجام داده اید دستور را تکرار کنید.
وی در خاتمه تاکید کرد : والدین برای جلوگیری از لجباز نشدن کودکان باید از توقعات زود هنگام نسبت به آنان پرهیز نموده و فرصت لازم را جهت تحقق این مهم به کودکانشان بدهند.
شهرستان فسا در فاصله 130کیلومتری جنوب شرقی شیراز واقع شده است.