why-so-hard-for-men-to-cry

مردان بیشتر گریه می کنند یا زنان ؟کدامیک رکورددار این ماجرا هستند می خواهیم این امر را از نگاه علمی بررسی کنیم و با هم مقایسه کنیم.

اغلب زنان بارها و بارها در طول زندگی خود با این جمله مواجه می شوند که،«زن ها خیلی بیشتر و راحت تر از مردان گریه می کنند، بنابراین به گریه های آنها نباید چندان اهمیت داد». گرچه این گزاره یکی از رایج ترین تصورات غالبی در فرهنگ های مختلف است که از زمان های بسیار دور نسل به نسل به ما منتقل شده است، اما ریشه در قضایای علمی دارد.

این موضوع که زنان بیشتر از مردان گریه می کنند به دو عامل مهم ژنتیکی و اجتماعی مربوط می شود. در واقع از یک سو تفاوت های هورمونی مردان و زنان و از سوی دیگر موقعیت های اجتماعی که زنان و مردان در اختیار دارند واکنش های آنها در برابر اتفاقات زندگی روزمره را شکل می دهد. به صورت معول زنان 30 تا 64 بار در سال گریه می کنند، در حالی که این مقدار برای مردان تنها 6 تا 17 بار است. علاوه بر این مدت زمانی گریه زنان در هر بار بیشتر از کردان است؛ بنا بر یافته های دانشمندان: میانگین گریه برای زنان 6 دقیقه و برای مردان 3 دقیقه است.

تحقیقات دانشمندان دانشگاه هلند بر روی 5 هزار نفر از 37 کشور مختلف نشان داده است: 66 درصد مردان کمتر از 5 دقیقه و 24 درصد آنها هر بار بین 6 تا 15 دقیقه گریه می کنند. در طرف مقابل هر بار گریه 43 درصد از زنان کمتر 5 دقیقه طول می کشد و گریه 38 درصد آنها تقریبا 5 الی 15 دقیقه زمان می برد. هم چنین احتمال اینکه زنان از نیم تا یک ساعت گریه کنند دو برابر مردان است. این موضوع خود یکی از دلایل کشش بی حد و حصر زنان به ادبیات و سینمای تراژیک و احساسی  است.

از همین رو مردان زمانی که با همسرانشان به تماشای یک فیلم احساسی می نشینند باید دقت به خرج دهند که رفتارها و گریه های او را مسخره نکنند یا نادیده نگیرند؛ زیرا برای زنان این یک واکنش طبیعی اجتناب ناپذیر است. از آنجایی که اشک حاوی مقدار قابل توجهی پرولاکتین است؛ هورمونی که توسط غده هیپوفیز تولید می شود و با احساسات انسانی ارتباط مستقیمی دارد. زنان سطح بیشتری از این هورمون را دارا هستند که خود می تواند توضیحی برای  گریه های  بیشتر آنها باشد. در کنار همه این موضوعات بزرگ تر بودن مجاری اشکی مردان باعث می شود که سرازیر شدن اشک آنها زمان بیشتر ببرد.