index.jpg235668

افراد حسابگر و ماهر در زمینه حسابرسی و خرج و مخارج ویژگیهای خاص شخصیتی خود را دارند و ذهنشان مدام دنبال حساب و کتاب است

حکیمه آقایی  با بیان چهار الگوی ارتباطی سازشگر، سرزنشگر، حسابگر و گیج‌کننده اظهار داشت: کلام و زبان بدن افرادی که از این چهار الگوی ارتباطی استفاده می‌کنند با هم هماهنگ نیست و به اصطلاح توأم با پیام‌های دو سطحی است این موضوع باعث می‌شود تا تقابل فرد غالباً مورد صدمه و نارضایتی شود که در نهایت آشفتگی در ارتباطات بین فردی را همراه خواهد داشت.

* فرد حسابگر از کلمات بزرگ استفاده می‌کند

وی افزود: در الگوی ارتباطی حسابگر فرد می‌کوشد ارزش خود را با به کار بردن کلمات بزرگ به کرسی بنشاند.

این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: افراد حسابگر از کلمات بیش از اندازه معقول استفاده می‌کنند زبان بدنشان نیز این پیام را منتقل می‌کند که من آرام، خونسرد و آسوده‌خاطرم اما درونش احساس آسیب‌پذیری می‌کند.

* افراد حسابگر مانند ماشین حساب یا لغت‌نامه هستند

آقایی اظهار داشت:  فردی که الگوی ارتباطی حسابگر دارد بسیار مرتب و معقول است و اصلاً نشان نمی‌دهد که احساسات دارد او فردی آرام، خونسرد و آسوده‌خاطر است و او را می‌توان با ماشین حساب یا لغت‌نامه مقایسه کرد.

وی افزود: بدن فرد حسابگر خشک و سرد، صدایش خشک و یکنواخت است و کلماتی که به کار می‌برد به نظر انتزاعی می‌رسد.

* فرد حسابگر خود را هوشمند جلو می‌‌دهد

این متخصص حوزه بهداشت و روان گفت: افراد حسابگر از طولانی‌ترین کلماتی که ممکن است استفاده می‌کنند حتی اگر معنای آن را درست ندانند که این موجب می‌شود تا خود را هوشمند جلو دهند.

آقایی اظهار داشت: چنانچه فردی حسابگر با کسی برخورد کند به او می‌گوید امیدوارم عذرم را بپذیرید سهواً و غیرعمد با شما برخورد کردم اگر آسیبی رسیده پوزش می‌خواهم و حاضرم جبران خسارت کنم.

* مغز فرد حسابگر موقع حسابگری در چه وضعیتی است

وی خاطرنشان کرد: زمانی که حسابگری می‌کنید صدایی از شما درنخواهد آمد زیرا مغزتان در این فکر است که تکان و حرکتی به وجود نیاید و تنها به انتخاب کلمات صحیح مشغول باشد.