index.jpg9899887

وزن گیری و کنترل وزن زنان باردار بسیار حائز اهمیت و مهم است که با کنترل به موقع آن می توان از سلامت مادر و جنین اطمینان حاصل کرد.

زهرا زینلی، کارشناس تغذیه مرکز بهداشت تاکستان  اظهار کرد: افزایش در مادران باردار بالاتر از 19 سال و در حاملگی تک قلویی، در سه ماهه اول، حدود 500 گرم تا دو کیلوگرم است.

به گفته زینلی، افزایش وزن از هفته 13 بارداری به بعد برای افراد کم وزن، بالغ بر 500 گرم، برای افراد با وزن طبیعی 400 گرم، برای افراد دارای اضافه وزن 300 گرم و برای افراد چاق 200 گرم است، همچنین در زنان کوتاه قد افزایش وزن باید در محدوده حداقل میزان دامنه ارائه شده باشد.

وی با اشاره به میزان افزایش وزن برای مادران نوجوان 12 تا 19 ساله خاطرنشان کرد: بهتر است این افراد در صورتی که دو سال از قاعدگی آنان می‌گذرد افزایش وزنشان در حد بالای میزان دامنه ارائه شده باشد.

کارشناس تغذیه مرکز بهداشت تاکستان توضیح داد: چون بهترین معیار تعیین محدوده وزن گیری مناسب مادران باردار استفاده از نمایه توده بدنی بر پایه وزن قبل از بارداری است؛ بر این اساس اگر در هفته دو تا 12، وزن پیش از بارداری ثبت نشده باشد یا خود مادر با اطمینان کامل آن را نمی‌داند، وزن مادر باردار در اولین مراجعه، به عنوان وزن ابتدای بارداری در نظر گرفته می‌شود.

زینلی تصریح کرد: میزان وزن گیری مادری که در سه ماهه دوم بارداری مراجعه کرده و وزن قبل از بارداری و یا وزن سه ماهه اول بارداری وی ثبت نشده است، با استفاده از جدول مربوطه افزایش وزن مادر، از وزن فعلی او کم شده، سپس نمایه توده بدنی او محاسبه می‌شود.