http://www.dreamstime.com/-image13397357

با این حرکات مفید به راحتی بر استرس و افسردگی تان پیروز خواهید شد و خواهید توانست  آن را به زانو در آورید.

کسانی که وضعیت گوژپشت نتردام را ترک کردند احساس قوی بودن بیشتری داشتند و در عین حال نسبت به انجام وظایف‌شان مشتاقانه‌تر عمل می‌کردند!

این تحقیق یکی از بامزه‌ترین خبر‌های صفحات ماست!
محققان عزیز و کوشا یک رابطه عجیب و غریبی بین نحوه نشستن افراد و میزان استرس و ناراحتی‌شان کشف کرده‌اند.
کسانی که شغل‌های استرس‌زا دارند، شکست عاطفی خورده‌اند یا به طور کل در حال تجربه لحظات سختی هستند اگر به جای قوز کردن، پایین انداختن شانه‌ها و سر، محکم بنشینند و پشت‌شان را صاف کنند و سرشان را بالا بگیرند نه تنها اعتماد به نفس‌شان بسیار بالا خواهد رفت که خلق و خوی‌شان هم به سرعت بهتر و بهتر خواهد شد و ظرف مدت نسبتا کوتاهی میزان استرس‌شان هم کاهش پیدا خواهد کرد.
این تحقیقات همچنین نشان داد کسانی که وضعیت گوژپشت نتردام را ترک کردند احساس قوی بودن بیشتری داشتند و در عین حال نسبت به انجام وظایف‌شان مشتاقانه‌تر عمل می‌کردند!
دلیل این مسئله به ارتباط روان‌شناختی بین حالت بدن و مغز برمی‌گردد.