670px-Control-Your-Temper-Step-7

هیجاناتی مانند خشم و عصبانیت قابل کنترل و پیشگیری و مدیریت هستند در طول شبانه روز با مشکلات و سختی ها و درگیری های روزانه ممکن است بارها خشمگین و عصبانی شوید.

 دکتر «مینا پورفرخ»، تاکید کرد که کنترل خشم فروخوردن خشم نیست و هنگامی که فردی در اوج عصبانیت و خشم قرار دارد خویشتنداری اطرافیان و سکوت آنها می تواند در کاهش خشم موثر باشد.
وی تصریح کرد: گاهی عدم کنترل خشم موجب می شود فرد دچار جنون آنی شده و در پی آن دست به اقدامی بزند که تبعات ناخوشایندی به دنبال داشته باشد به همین منظور باید خانواده، سازمان ها و جامعه در جهت کنترل خشم آموزش های لازم را ارائه دهند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هر خشمی باید مدیریت و کنترل شود، افزود: اما گاهی افراد خشم های کوچک را بدون اینکه پاسخی منطقی برای آن پیدا کنند در گوشه ذهن خود انباشته می کنند تا جایی که به مرور زمان به انفجار هیجانی خشم تبدیل می شود و در یک لحظه موجب جنون آنی می شود.
پورفرخ افزود: اگر فردی به درجه جنون آنی حاصل از انباشته شدن خشم برسد ممکن است دست به هر اقدام خطرناکی بزند و به خود و دیگران آسیب های جدی وارد کند.
این روانشناس ادامه داد: در هنگام بروز خشم جایی برای انتقاد ما و یا اعتراض وجود ندارد از این رو تلاش کنیم به جای اینکه در مقابل فرد عصبانی موضع بگیریم و به انتقاد و مقابله به مثل بپردازیم با سکوت و خویشتن داری فرصتی برای اندیشیدن و کنترل عصبانیت و خشم فراهم سازیم.
این روانشناس خانواده و روابط بین فردی با بیان اینکه منظور ما از کنترل خشم، فروخوردن خشم نیست، اظهارکرد: فروخوردن خشم به این معناست که تمام کینه ها و عقده های درونی را فرو بریم و در ظاهر نشان ندهیم و این دیدگاه اشتباه است و باعث می شود فرد با مشکلات بسیاری مثل افسردگی، عصبانیت، زودرنجی و بیماری های قلبی عروقی مواجه شود.
پورفرخ افزود: لازم است جامعه نیز در جهت کاهش استرس ها و نگرانی گام بردارد و خانواده ها نیز آموزش لازم در جهت کنترل خشم را فراموش نکنند تا شاهد تبعات منفی انفجار خشم و جنون آنی که نتیجه بی توجهی به کنترل احساسات است نباشیم.