relieve-nasal-congestion

جالب ترین و سریع ترین راه برای رفع گرفتگی در دماغ شما که باعث خلاصی تان از این اختلال سیستم بویایی می شود را در این مطلب آورده ایم.

برای رفع گرفتگی بینی به جای اسپری بینی که ممکن است عارضه جانبی داشته باشد، می توان از روشی طبیعی استفاده کرد. با فشار وارد کردن روی ۴نقطه صورت می توان راه بینی را باز کرد.
نقطه اول:
* نقطه اول در گودرفتگی گوشه سوراخ بینی قرار دارد. (قسمت پایین گوشه بینی)
* به آرامی با حرکت چرخشی گوشه بینی را فشار دهید.
* این حرکت ۳بار انجام شود.
* غضروف بینی را فشار ندهید تنها قسمت پایین را بفشارید.
نقطه دوم:
* این نقطه دقیقا زیر گوشه چشم ها نزدیک بینی که از آن اشک در می آید قرار دارد.
* در این قسمت ۱۰حرکت چرخشی آرام بدون برداشتن انگشتان انجام دهید. تنها پوست را حرکت دهید تا گوشه چشم ها را هنگام حرکت حس کنید.
نقطه سوم:
* این نقطه پشت لاله گوش، در قسمت پایین گوش، در گودرفتگی زیر غضروف قرار دارد.
* روی این نقطه، ۱۰بار فشار وارد کنید بدون این که روی غضروف فشار وارد شود.
نقطه چهارم:
* آخرین نقطه لاله گوش است.
* به آرامی لاله گوش را ۱۰ بار ماساژ دهید.
پس از ۳بار انجام این کار باید احساس بهتری پیدا کنید.