استفاده از مكمل های حاوی ویتامین سی در بهبود میزان چربی خون موثر است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از شبكه خبر ، افزایش چربی خون ، به ویژه كلسترول زیانبار یا در اصطلاح ال دی ال ، یكی از عوامل اصلی ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی است و باعث افزایش خطر ابتلا به سكته قلبی می شود .

گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی كاشان با بررسی موش های آزمایشگاهی ، تاثیر مكمل های حاوی ویتامین سی را در كاهش چربی خون این حیوانات ارزیابی كردند.

بررسی یك ماهه این حیوانات آزمایشگاهی نشان می دهد ، میزان چربی خون موش هایی كه از مكمل های ویتامین سی استفاده كرده اند ، كمتر از دیگران است .

بر اساس این بررسی ، استفاده از مكمل های ویتامین سی ، افزون بر كاهش میزان چربی تری گلیسیرید و كسترول زیانبار یا در اصطلاح ال دی ال خون ، باعث افزایش میزان چربی سودمند یا در اصطلاح اچ دی ال خون می شود .

پژوهشگران برای اثبات نتایج این بررسی در انسان ، تحقیقات بیشتری را ضروری می دانند .

ال دی ال و تری گلیسرید دو نوع چربی خونند كه افزایش آنها خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد اما اچ دی ال ، نوعی چربی خون است كه از رسوب چربی در جدار رگ های خونی و در نتیجه ابتلا به بیماری های قلبی عروقی جلوگیری می كند.

نسبت میان این چربی ها یكی از عوامل تعیین خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی است.