index.jpg1765657465

این بیماری تاثیر مستقیمی از استرس در افراد دارد و برگرفته از شدت اضطراب فردی به مراتب شدیدتر و حادتر می شود.

حسین مطروحیان‌پور در خصوص یک نوع بیماری پوستی به نام ‏‏”پمفیگوس” اظهار داشت: این بیماری جزو بیماری‌های تاولی خود ایمنی است که پادتن بر علیه قسمتی از سلول‌های پوست ‏ایجاد می‌کند و تبدیل به تاول می‌شوند‎.‎

مطروحیان‌پور افزود: متاسفانه این بیماری در ایران شایع‌تر از غرب است و معمولاً افراد میانسال را درگیر ‏می‌کند. این بیماری انواع مختلف دارد و نوع پمفیگوس ولگاریس شایع‌تر از دیگر انواع آن است. این نوع از بیماری ‏معمولاً تاول‌هایی را در ناحیه پوست و مخاط ایجاد می‌کند و ابتدا در اکثر موارد از مخاط دهان شروع می‌شود و اگر ‏درمان نشود به پوست منتقل یافته و گسترش می‌یابد‎.‎

وی با بیان اینکه درمان این بیماری فقط به صورت کنترل‌کننده است و درمان قطعی ندارد، تصریح کرد: البته ممکن ‏است در درصدی از بیماران تا سال‌های زیادی پس از قطع درمان، بیماری عود نکند و حتی گفته شده است چنانچه ‏پس از گذشت 5 سال از قطع درمان، بیماری عود  نکند، امید به بهبودی کامل وجود دارد‎.‎

مطروحیان‌پور با ابراز خرسندی از اینکه درمان‌های مختلف کنترل‌کننده این بیماری بسیار است، گفت: گاهی ‏این درمان‌ها به قدری کامل صورت می‌پذیرد که هیچ ضایعات پوستی باقی نمی‌ماند و در بسیاری موارد، درمان‌های ‏کنترل کننده‌ای هم وجود دارد که با مقادیر پائین دارو تا چند سال ادامه می‌یابد‎.‎

رابطه مستقیم شدت پمفیگوس با استرس

این استادیار دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد: شدت این بیماری با استرس رابطه مستقیم دارد. در صورت ‏عدم مصرف دارو، این بیماری متاسفانه بیمار را ناتوان می‌کند، ولی با مصرف منظم دارو و رعایت اصول بهداشتی، ‏بیمار مانند افراد سالم می‌تواند از زندگی بهره ببرد‎.‎

مطروحیان‌پور این بیماری تاولی خود ایمنی که نام آن نا آشنا است اما در ایران با عنوان “پمفیگوس” شایع‌تر از کشورهای دیگر ‏است، گفت: شدت این بیماری با استرس رابطه مستقیم دارد‎.‎

وی پرهیز از تنش‌های روحی روانی و عاطفی را اصل اساسی در درمان عنوان کرد و افزود: به بیمار فرصت اظهار ‏نگرانی‌ها، ناراحتی‌ها و احساسات ناامیدانه‌اش را بدهید، ترتیب دادن ملاقات‌های بیشتر و طولانی با نزدیکان اثر ‏تقویت کننده روحیه دارد، برای کاهش اضطراب مشاوره روانپزشکی انجام دهید و البته توجه به نیازهای روانی بیمار ‏و دادن آموزش به خود و خانواده‌اش نیز ضروری است‎.