Should-You-Use-a-Humidifier-in-the-Nursery-Picture-1

برخی افراد فکر می کنند با تهیه و استفاده از دستگاه بخور دیگر تمامی مشکلات تنفسی آنان حل خواهند شد در صورتیکه همین دستگاه نیز آلرژی زا و حساسیت زاست.

دکتر بیوک مرادخانی  منطقه خراسان شمالی افزود: استفاده از بخور و تولید رطوبت بالا در منزل باعث رشد قارچ و کپک در وسایل منزل و دیوارها می‌شود و زمینه پراکنده شدن گرده‌های کپک‌ها در هوای خانه و در نهایت مشکلات ریوی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد : استفاده از بخور حداکثر به مدت 10 روز در موارد عفونت‌های تنفسی فوقانی مناسب و مفید است.

وی تصریح کرد‌: به هنگام گرفتگی بینی و بروز خروسک همراه با تورم حنجره نیز استفاده از بخور تا برطرف شدن علایم توصیه می‌شود.