index.jpg587655

معزل اعتیاد و وابستگی به اینترنت در بین جوانان و نوجوانان امری ثابت شده و غیرقابل انکار است والدین و اطرافیان باید به فکر راه چاره برای این امر باشند.

اعتیاد به اینترنت نوعی وابستگی رفتاری است که شخص برای مقابله با مشکلات از آن استفاده می‌کند.
ویژگی شخصیتی افراد نیز تأثیر فراوانی بر استفاده از اینترنت دارد. این آسیب همراه با صدمات جسمی، روحی، مالی، خانوادگی و اجتماعی و شغلی همراه می‌باشد.  به آنچه در رایانه انجام می‌دهد یا به احساسی که در هنگام انجام آن دارد معتاد می‌شود.
– بسیاری سعی می‌کنند از راه جست‌وجوهای اینترنتی، مسائل، مشکلات و نیازهای ارضا نشده‌شان را حل کنند و از این راه، نیازهای روانی و اجتماعی‌شان را برآورده کنند.
– اعتیاد به اینترنت در نوجوانان شیوع بیشتری دارد. این آسیب بین نوجوانان پسر، بیشتر از دختر است.
– ویژگی‌‌های اعتیاد به اینترنت عبارتند احساس اضطراب یا افسردگی یا مانند آن زمانی که فرد در تماس با اینترنت نیست. هزینه روزافزون برای ورود به اینترنت، عادت کردن به اثراتِ در اینترنت بودن، افراد خجالتی، افسرده، تنها و بی‌حوصله در برابر اعتیاد به اینترنت، آسیب‌پذیر هستند به ویژه افرادی که از یک اعتیاد دیگر بهبود‌ یافته‌اند.
– بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی انجمن روانپزشکی امریکا، هفت ملاک برای تشخیص اعتیاد به اینترنت وجود دارد که اگر هر کدام از اینها در مدت دو ماه در شخص بروز کند، شخص معتاد محسوب می‌شود. این ملاک‌ها عبارتند از تحمل، علائم ترک، زمان استفاده از اینترنت بیش از آنچه فرد قصدش را داشته طول بکشد، تمایل مداوم برای کنترل رفتار، صرف وقت بسیار برای امور مرتبط با اینترنت، کاهش فعالیت‌های اجتماعی، شغلی و تفریحی و تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثار منفی.
– میزان اعتیاد به اینترنت در بین شخصیت‌های مختلف نوجوانان متفاوت می‌باشد که‌ در بین نوجوانان افرادی که شخصیت «روان‌رنجور‌ خور» دارند، بیشترین اعتیاد به اینترنت را دارا می‌باشند. ویژگی‌‌های متمایز این افراد عبارت است از ترس، غم، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی و بی‌ثباتی عاطفی. ویژگی‌هایی که افراد «روان‌رنجور‌خو» دارند باعث می‌شود تا در صورت وابستگی به اینترنت نتوانند با مشکلات درگیر شوند و جهت خودشان را تغییر دهند و در نتیجه به اینترنت اعتیاد پیدا می‌کنند.
– افراد باز و گشوده که از روی کنجکاوی جذب اینترنت می‌شوند از عواقب آن بی‌اطلاع هستند و به دلیل استفاده بیش از اندازه و نداشتن دانش کافی در مورد نحوه استفاده از آن معتاد می‌شوند.
– نوجوانانی که شخصیت موافق و خوشایند دارند به علت ویژگی‌هایشان کمتر دچار اعتیاد به اینترنت می‌شوند. ویژگی‌های متمایز این افراد عبارت است از نوع دوستی، تواضع، سادگی، آمادگی برای دفاع از حق فردی، اعتماد، پیشروی به سمت جنبه‌های مثبت اجتماعی و سلامت روانی بیشتر.
– پسران وظیفه‌شناس نیز به خاطر ویژگی‌هایی که دارند کمتر به اینترنت اعتیاد پیدا می‌کنند. ویژگی‌‌های متمایز این افراد توانایی کنترل تمایلات، داشتن برنامه‌ریزی، نمره بالا در زمینه درس و دانشگاه،‌  وقت‌شناس و قابل اعتماد بودن می‌باشد.