depressed-smoker-664x442

معمولا در افراد افسرده و کسانیکه دچار اختلالات روانی هستند اعتیاد به سیگار بیشتر از دیگران دیده می شود.

جعفر بوالهری با اشاره به جذابیت مصرف سیگار در مبتلایان به افسردگی، اظهار داشت: سیگار به دلیل انواع مواد محرکی که دارد و به دنبال وابستگی، تنوع و برخی جذابیت‌ها موجب تسکین، ایجاد سرخوشی و حتی اثر مثبت موقتی برخی اختلالات روانپزشکی و روانشناختی می‌شود.

* سیگار مبتلایان به افسردگی را بیش از افراد عادی وابسته می‌کند

این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: فرد به دلیل اثر مثبت ناشی از مصرف سیگار شرطی می‌شود و آرامش می‌گیرد این موضوع موجب اعتیاد او به سیگار می‌شود، در مبتلایان به افسردگی این اثر شدیدتر و وابستگی بیشتر خواهد بود.

وی افزود: تجویز سیگار برای مبتلایان به افسردگی چیزی شبیه الکل، مواد مخدر و محرک است که در اصل اختلال را تشدید می‌کند. در واقع ابتدا اثر تسکینی و موقتی دارد، سپس موجب تشدید علایم می‌شود بنابراین منطقی برای تجویز مصرف سیگار وجود ندارد.

* مصرف سیگار خواب و خوراک را مختل می‌کند

رئیس انستیتو روانپزشکی تهران گفت: وابستگی ناشی از سیگار بدون تردید تغییرات وسیع فیزیولوژیکی در فرد ایجاد می‌کند و در نهایت موجب می‌شود تا او نتواند به طور معمولی خواب، خوراک، روابط جنسی و عاطفی مناسب داشته باشد تحقیقات نشان می‌دهد مصرف سیگار اثر سوء بر اشتها دارد و آن را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: افرادی که برای احساس لذت و کنترل علایم اختلالات روانی مانند افسردگی سیگار مصرف می‌کنند بعد از مدتی علایم ترک را نشان می‌دهند این افراد برای رسیدن به لذت نیازمند دوز بالایی از سیگار هستند و افزایش دوز بر ارگان‌های آنها تأثیر منفی می‌گذارد.

* مصرف سیگار اضطراب و هراس را افزایش می‌دهد

بوالهری گفت: سیگار بر همه ابعاد روانشناختی انسان اثرگذار است افزایش اضطراب، هراس و نوسان در خلق نتیجه مصرف سیگار است و فردی که سیگار مصرف می‌کند آرامش موقتی و غیرمعقول پیدا می‌کند که در صورت عدم مصرف علایم ترک را نشان می‌دهد.

*خطر مصرف سیگار در مبتلایان به اختلالات روانپریشی

وی افزود: به هم خوردن تعادل روانی فرد نتیجه علایم ترک سیگار است، همچنین مبتلایان به اختلالات روانپریشی با مصرف سیگار به طور موقت آرامش ویژه‌ای پیدا می‌کنند، این افراد معمولاً برای درمان مراجعه نمی‌کنند چرا که نیازی برای مصرف دارو نمی‌بینند. اما بعد از مدتی شاهد تشدید علایم بیماری روانپریشی در خود هستند.