Apple On A Prescription

برای کمک به کنترل بیشتر  بیماری باید به بیمارانی که  ازخود مراقبت نمی کنند، از سوی پزشک نسخه  اطلاعات ارائه شود. نسخه ی اطلاعات به بهتر شدن سلامت این اشخاص بسیار کمک می کند.

نسخه ی اطلاعات چیست؟

نسخه ی اطلاعات یک  برگه  سبز رنگ A4  است که در آن فهرستی از تغییرات شیوه ی زندگی چاپ شده است این نسخه پس از اجرای موفقیت آمیز کارآزمایی های بالینی دراین زمینه در لندن و یورکشایر تدوین گردید.

 درطرحی که توسط مرکز دیابت بریتانیا با همکاری سازمان سلامت ملی انگلیس راه اندازی گردید اعلام شده است که تنها 36 درصد از افراد مبتلا به  دیابت قادر به رسیدن به اهداف کنترل قند خون ، فشار خون وکلسترول خودهستند.

 چنانچه درمعاینات پزشکی یک بیمار مبتلا به دیابت در طی مدت تعیین شده نتواند به اهداف کنترلی خود (قند خون، فشارخون، کلسترول، چربی و …) برسد، در روی کامپیوتر پزشک علامتی  دال بر عدم توانایی بیمار در کنترل دیابت ثبت می شود، این علامت  پزشک را برای دادن نسخه ی اطلاعات به بیمار آگاه می سازد این نسخه شامل توصیه های مفصلی درباره ی جزئیات مدیریت دیابت است.

 به گفته ی دکتر فاروق احمد پزشک خانواده درلندن، بیماران پس از گرفتن این برگه ی سبز خوشبختانه آنرا مطالعه می کنند، این نسخه ی اطلاعات یک ابزار فوق العاده  قدرتمند برای کمک  به بیماران است.

 او می افزاید: بیماران با خواندن این نسخه  بطور فعال درمدیریت بیماری خود شرکت می کنند.

  مدیر اجرایی مرکز دیابت انگلستان ، باربارا یانگ می گوید: این طرح خود مدیریتی دیابت برای بیماران بسیار ضروری است زیرا این افراد  تنها چند ساعت درطول سال پزشک خود را ملاقات می کنند هدف نهایی ما این است که بیماران دیابتی تا حد امکان طولانی تر و سالم تر زندگی کنند، این نسخه ی اطلاعاتی درموفقیت  بیماران در کنترل بیماری به عنوان یک ابزار قدرتمند بسیار موثر خواهد بود.

منبع : http://diabetestma.org