diabeto

اغلب گلوکومترهای موجود  دانسته های فراوانی  در خصوص روند تغییرات بیماری دیابت در اختیار بیماران نمی گذارند. آنها چندین خوانش آخر قند خون را در خود ضبط کرده و اگرخوش شانس باشید برخی از آنها قابلیت رسم نمودار را نیز دارند. از سوی دیگر تعداد بیشماری از نرم افزارها برای ردیابی دقیق مقدار قند خون ، مصرف غذا و فعالیت فیزیکی در بازار موجودند. ترفند این نرم افزارها انتقال اطلاعات از گلوکومتر به گوشی های هوشمند برای تجزیه وتحلیل عمیق اطلاعات است. در حال حاضر دستگاه جدیدی به بازار آمده است که به صورت بی سیم بسیاری از گلوکومترها را به گوشی های هوشمند متصل می کند.

این دستگاه که دیابتو Diabeto  نام دارد، می تواند به محل فیش برق 25 نوع ازگلوکومترهای موجود در بازار متصل شود و ازطریق بلوتوث اطلاعات را به یک گوشی هوشمند که نرم افزار Diabetoبروی آن نصب شده است، انتقال دهد. به این ترتیب خوانش های قندخون به بطور خودکار وارد گوشی هوشمند می گردد. نرم افزار Diabeto  دارای انواع مختلفی از نمودارها است همچنین می تواند با یک برنامه ی تحت وب بروی نتایج قند خون آنالیزهای بیشتری انجام دهد. تولید کنندگان دیابتو تا ماه سپتامبر 2015این ابزار و نرم افزار آن را با قیمت  49 دلار به بازار عرضه خواهند کرد.

منبع : diabetestma.org