Guy-Watching-TV

کسانی که دجار افسردگی و انزوا هستند تمایل بیشتری به تماشای تلویزیون دارند و مدام در مقابل تلویزیون دیده می شوند.

روزی چند ساعت تلویزیون تماشا می کنید؟ آیا جزء گروه های پر مصرف این جعبه جادو دسته بندی می شوید؟ به نظر شما چه افرادی زمان بیشتری در مقابل تلویزیون صرف می کنند؟

افراد تنها و افسرده تمایل بیشتری به تماشای تلویزیون دارند. این میل بیش از اندازه به تلویزیون دیدن در حالی است که نشستن دائم روی مبل آسیب هایی جدی به انسان می زند. اما بسیاری از جوانان بر این باور هستند که چنین عادتی احساسات منفی آنها را دفع می کند و حالی خوبی برایشان میسازد. برخی افراد هستند که هنگام نشستن مقابل تلویزیون و کنترل به دست شدن به صورت کاملاً ناخودآگاهی و پشت سرهم کانال ها را عوض می کنند، بدون اینکه حتی به محتوای در حال پخش توجه کنند یا برنامه ای را تا پایان تماشا کنند.
روانشناسان عقیده دارند رفتارهای مصرف رسانه ای افراد به شدت تابع برخی ویژگی ها و شرایط زندگی از جمله: تنهایی، افسردگی و کمبود خود تنظیمی است. ویژگی هایی که تأثیر به سزایی در اعتیادهای رسانه ای دارند، اعتیادهای که شاید چندان مهم به نظر نرسند ولی اثرات تخریبی روحی و جسمی بسیاری به دنبال دارند. به عنوان مثال: کسانی که جزء بینندگان پر و پا قرص تلویزیون محسوب می شوند اغلب دچار چاقی و خستگی های مفرط هستند. زمانی که تماشای تلویزیون به رفتار غالب فردی تبدیل بشود به مرور بینندگان از کار و ارتباط انسانی که دارند غافل می شوند. نکته جالب توجه اینجاست که فرد معتاد به تلویزیون می داند که رفتار نباید ساعات زیادی را مقابل این رسانه تلف کند اما یک میل بی حد و حساب به برنامه های دنبال دار مانع او می شود.