7
پژوهشهای نوین در زمینه پزشکی  نشان مي دهد كه تعدادی از اشخاص بعد از ازدواج تنبل مي شوند از اين رو مبتلا به  بيماري هاي گوناگون مي شوند.

دانشمندان با انجام آزمايشاتي روي ۱۵۰ زوج دريافتند زوج ها بعد از ازدواج سيستم ايمني بدنشان تا حدودي ضعيف مي شود از اين رو گرفتار امراض و بيماريهاي مختلفي مي شوند.

تعداد مراجعات زنان به پزشك بعد از ازدواج ۳۰ درصد بيشتر است.

زنان بعد از ازدواج كم تحركتر مي شوند و فعاليت بدني كمتري دارند از اين رو احتمال سكته هاي قلبي در خانم ها نيز بيشتر است.

زنان بعد از ازدواج بايد با افزايش فعاليت هاي بدني خود مانع از چاقي و افزايش اضافه وزن شوند و بايد سلامت خود را بهبود بخشند.

منبع-خبرفارسی