lead

آیا می دانستید همین اپلیکیشن های موبایل و تلبت هستند که موجب کاهش رشد و عدم تکامل هوش و حافظه کودکتان می شوند؟

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه «بوستون» آمریکا می گویند، اگر چه استفاده از کتاب های اینترنتی و فراگیری اپلیکیشن ها مفید است اما استفاده از آنها برای کودکان زیر دو و نیم سال بی فایده است.
محققان آمریکایی در این تحقیق متوجه شدند که استفاده از فناوری های نو به عنوان یک ابزار آرام کننده مانع از این می شود که کودکان روش های خود تنظیم کننده ای را برای خود ابداع کنند.
پیش از این یک تحقیق نشان داده بود که کودکان زیر 30 ماه از برنامه های تلویزیونی، فیلم های ویدیویی به اندازه ای که از تعامل با افراد خانواده فرا می گیرند، چیزی یاد نمی گیرند.
محققان متوجه شدند که بهترین نحوه فراگیری کودکان نوپا از تجربیات چهره به چهره و لمسی است.
محققان می گویند: استفاده از این ابزارها در دوران کودکی می تواند در تکامل مهارت های اجتماعی، هم دردی و حل مشکلات کودکان اختلال ایجاد کند؛ این مهارت که معمولا از کشف بازهای بی ساختار و تعامل با همسالان ایجاد می شود.
محققان خاطر نشان کردند:این دستگاه ها همچنین می توانند جایگزین فعالیت های دستی شوند که برای تکامل مهارت های حسی و بصری و فراگیری و کاربردهای ریاضی و علوم مهم هستند.
نتایج این مطالعه در مجله Paediatrics منتشر شده است.