how-to-be-a-parentcommunication-3

رسیدگی به نوجوانانی که در بحران بلوغشان به سر می برند از همه لحاظ مهم  است و توجه ویژه ای از طرف خانواده می طلبد که در این مطلب در این مورد بحث خواهیم کرد.

منصور دهستانی روز چهارشنبه درهمایش خانواده منسجم، زندگی پایدار در زنجان افزود: شناخت بلوغ نوجوانان و شیوه های کنار آمدن با این نقش اهمیت بسزایی در تکوین شخصیت افراد ایفا می کند.
وی اظهار کرد: والدین باید اطلاعات خود درزمینه مسایل مختلف و مرتبط با نوجوانان اعم از رشد جسمی مناسب و نامناسب، بلوغ جنسی، بلوغ زودرس و دیررس، تغییرات جسمی و روحی، مسایل و پرسش های رایج دوران بلوغ و بلوغ روحی و روانی برای داشتن نسلی پویا و سالم افزایش دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: نوجوان به واسطه اقتضای سنی کم حوصله، استقلال طلب، عصبانی و سرکش شده و تا سن 21 سالگی خود و دوستانشان را باهوش تر از پدر و مادر تصور می کنند.
دهستانی برلزوم اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری ارتباط مناسب میان نوجوان و گروه همسالان از سوی خانواده ها تاکید کرد.
وی خود مرکزیت، توهم آسیب ناپذیری خود و دلشکستگی را از جمله مشکلات و خطرهای شایع دوران نوجوانی برشمرد و ادامه داد: نوجوان باید واقعیت ها را بداند و آن را بپذیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: والدین همه پرسش های کودکان را با فراهم کردم زمینه برای مشارکت آنان در دستیابی به جواب سوال هایشان پاسخ دهند.
دهستانی خاطرنشان کرد: برای نوجوان تشویق نکردن بزرگترین تنبیه محسوب می شود.