Handsome man humor funny gesture in a mirror

خودشیفته ها چه نوع شخصیتی دارند و چگونه افرادی هستند علت این اختلال در شخصیت آنان چیست؟

عبدالله امیدی با بیان اشتغال ذهنی مبتلایان به اختلال شخصیت خود‌شیفته نسبت به خودشان اظهار داشت: افرادی که به شکل مرضی نسبت به ظاهر، هوش و سایر جنبه‌های خود اشتغال ذهنی دارند مبتلا به اختلال شخصیت خود‌شیفته هستند.

عضو هیأت‌ علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: مبتلایان خود را در هر زمینه‌ای برتر از دیگران می‌دانند و به دلیل این ویژگی همدلی آنها با سایر افراد کم است.

این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: حسادت یکی از ویژگی‌های مبتلایان است. آنها نمی‌توانند افراد دیگر را در جایگاهی بالاتر از خود ببینند و حتی گاهی خانواده خود را استثمار می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مبتلایان به اختلال شخصیت خود‌شیفته از انتقاد بیزارند و در مقابل آن به شدت واکنش نشان می‌دهند.