Angiography

روشی برای مشاهده عروق خونی پس از تزریق یک رنگ radioopaque که  بر روی اشعه ایکس به تشریح انجام می شود. این روش می تواند در نگاه کردن عروق  در بسیاری از  نقاط بدن ، از جمله مغز، گردن (carotids)، قلب، آئورت، قفسه سینه، مدار ریوی، کلیه، دستگاه گوارش، و اندام های دیگر مهم باشد.کار مهم دستگاه آنژیوگرافی یا رگ نگاری  تصویربرداری از رگهای خونی می باشد. دستگاه آنژیوگرافی بسیار مهم است و باید  هر چه زودتر به مشکلات و خرابی آن رسیدگی شود. در این وسیله شیوه های گوناگونی  برای تصویربرداری استفاده می شود که در این بخش با آن آشنا می شوید.

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

تکنیک های تصویربرداری در آنژیوگرافی

Fluorescein Angiography

آنژیوگرافی فلورسین به منظور تشخیص مشکلات شبکیه چشم و بیماری های مرتبط با سیستم خونرسانی آن انجام می شود .

در این آ‍زمون از قطره های چشم استفاده می شود تا مردمکهای چشم بیمار گشاد شوند . پس از چکاندن قطره ، بیمار چانه و پیشانی خود را برروی دستگاه قرار داده و ثابت نگه می دارد .

ماده سدیم فلورسین ( sodium Fluorescein ) توسط سرنگ به داخل ورید در دست بیمار تزریق می شود . این ماده به سمت عروق خونی چشم جریان می یابد .

در این آزمون نیاز به استفاده از اشعه x نمی باشد . در عوض ، مجموعه سریعی از عکسهای فتوگرافی close-up از چشم بیمار تهیه می شود .

در این آزمون در دو نوبت فتوگراف ها تهیه می شوند . مجموعه اول بلافاصله بعد از تزریق دارو و مجموعه دوم تقریباً ۲۰ دقیقه بعد از اینکه ماده از سیستم عروقی بیمار منتقل شده تهیه می شود . آزمون حدود یک ساعت به طور می انجامد .

آنژیوگرافی بطن چپ( left Ventriculography )

نماهای ْ و RAO 30    ْ با زاویه کرانیال ۲۵ تا ْ۳۰ LAO 60

– ۱۳ در ثانیه  ۱۵ ml 45-40 ماده حاجب

با آهنگ ml تزریق

شریان های کرونری

به منظور نمایان کردن مناسب شریان کرونری چپ و شاخه های LAD و Circumflex  آن در نماهای

با زاویه زیاد همراه با   *۳۰-۲۵RAO با زاویه کم و RAO با زاویه زیاد، قدامی_ خلفی ،‌ LAO

زاویه در جهت کرانیال آنژیوگرام تهیه می شود.

شریان کرونری راست را به طور معمول می توان در نماهای LAO و ْ۶۰ RAO ْ۳۰   مشاهده کرد.

۹ -۷ ماده حاجب تزریق می گردد. ml

قوس آئورت

نماهایRAO و  ۶-۳ ، FPS،  با LAO

تزریق ۲۰ میلی لیتر در ثانیه و حجم کلی ۲۵ میلی لیتر

شریان ساب کلاوین یا بی نام( ( innominate

نماهای روبرو و ابلیک

و حجم کلی ۱۰ میلی لیتر ۵ml/s تزریق

شریان ورتبرال

lateralنماهایtown و

۱۰mlبا حجم کلی ۷ml/s تزریق

شریانهای کاروتید

گردش خون اکستراکرانیال

نماهای روبرو و لترال و در صورت لزوم ابلیک

تزریق ۵ml/s با حجم کلی ۷ml

گردش خون اینتراکرانیال

نماهای فرونتال(تیوب به مقداری که سقف اربیت بر روی پتروس بیفتد زاویه می گیرد)و لترال

۱۰mlبا حجم کلی۷ml/sتزریق

آئورت شکمی

APآنژیوگرام ها در نماهای و در صورت لزوم ابلیک و لترال تهیه می شود

۵۰-۴۰میلی متر ماده حاجب با آهنگ ۲۵-۲۰ میلی متردر ثانیه تزریق می شود

۲ FPSآنژیوگرام با  به مدت۴-۲ ثانیه،

۱FPS به مدت۵-۳ ثانیه،

۱/۲FPS به مدت ۸-۶ ثانیه تهیه می شود.

آنژیوگرافی سلکتیو رنال

در نمایAP باتزریق۵ml/s  با حجم کلی -۸۱۰ ml

با آهنگ ۲FPSبه مدت ۲ ثانیه برای فاز شریانی و

۱/۲FPSبه مدت ۸ ثانیه برای فاز های نفروگرام و وریدی