shy-child
اگر کودک خجالتی دارید و سعی دارید تغییری در  رفتارهای وی دهید این مطلب به دردتان می خورد
امیرهوشنگ مهریار، روانشناس  گفت:‌در صورتیکه فردی کودک خجالتی دارد، باید تلاش خود را برای برطرف کردن این مسئله در وی نماید، بدین منظور می‌توان از شیوه‌های تشویقی برای کودک بهره برد.
وی افزود: کودک خجالتی را می‌توان به کمک تقدیر از وی بهبود بخشید، همچنین بازی کردن با وی نیز می‌تواند به برطرف کردن این مسئله در کودک کمک کند. به وی می‌توان به عنوان یک مدل خجالتی نقش داد و خود با استفاده از بازی کردن این نقش این مسئله را در خود بهتر نماید.
این روانشناس با اشاره به میزان خجالتی بودن کودک اظهار داشت: از بین بردن خجالت در کودک با میزان آن در وی ارتباط دارد، در صورتیکه این مسئله در کودکی به میزان زیاد مشاهده شود، می‌توان در این زمینه از یک متخصص استفاده کرد. هرچند در ظاهر مشکل خجالتی بودن کودک آسان به نظر می‌رسد برای برطرف کردن میزان اندک آن در وی نیز باید از یک متخصص بهره‌مند شد.