images.jpg85667

حرکات و جنب و جوش جنین در شکم مادر از چه سنی در بارداری شروع می شود و میزان طبیعی و غیرطبیعی این حرکات چگونه است؟

دکتر فریبا روشن کوشا کارشناس ماما در برنامه مجله بارداری در خصوص چگونگی حرکت جنین در دوران بارداری گفت: حس حرکت جنین در دوران بارداری از هفته 22 بارداری اغاز می شود.

وی افزود: کاهش یا افزایش حرکت جنین در هفته 30 الی 32 بارداری بسیار مهم تلقی می شود به طوریکه در 24 ساعت 3 تا 4 بار حرکت جنین باید توسط مادران حس شود.

ادامه داد: در هفته های 35 تا 36 بارداری به دلیل کاهش مایع که اطراف جنین را احاطه کرده است ممکن است حرکت جنین کاهش یابد که این حرکت ها در این ماه باید هر 6 ساعت یک بار توسط مادر حس شود.

درآخر گفت: کاهش مواد غذایی محرک جنین را کند و آرام می کند و در صورتیکه حرکت جنین به دلایل مختلف افزایش یابد مادر باید به پزشک متخصص مراجعه کند و توصیه می شود مصرف آرام بخش ها در این شرایط با پزشک متخصص مشورت شود.