run

بر پایه نتایج یک تحقیق جدید نشان داده شد که دویدن  روزانه حتی با تایم کم می تواند سبب جلوگیری از بوجود آمدن ناتوانی های حرکتی شود. به بیان بهتر، کشفیات بدست آمده از این تحقیق نشان داد که دویدن حداقل نیم ساعت  در روز و سه بار در هفته در مقایسه با پیاده روی موجب تجربه کمتر ناتوانی های بدنی در کارآمدی راه رفتن می گردد. محققین در این مطالعه آزمودنی ها را به دو گروه پیاده روی و دویدن تقسیم کردند. آزمودنی ها در این پژوهش بالای 65 سال سن داشتند. محققین داده های مربوط به آزمودنی ها را از طریق پرسشنامه جمع آوری کردند. محققین میزان اکسیژن دریافتی و دی اکسید کربن تولیدی آزمودنی ها را در سه سرعت تردمیل ارزیابی کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکتر Justus Ortega، ” ما دریافتیم که آزمودنی های مسنی که به طور منظم در فعالیت های هوازی با شدت بالا مثل دویدن شرکت دارند، هزینه متابولیکی بسیار کمی در پیاد روی در مقایسه با سایر سالمندانی دارند که تنها به طور منظم پیاده روی می کنند. هزینه متابولیکی میزان انرژی است که برای حرکت نیاز داریم و با افزایش سن زیاد می شود. افزایش هزینه متابولیکی راه رفتن موجب سختی و عدم تعادل در زمان راه رفتن می شود.  به طور کلی، بر اساس نتایج این مطالعه نشان داده شد که دوندهای سالمند در حدود 7 تا 10 درصد کارآمدی بیشتری در پیاده روی و راه رفتن دارند. نتایج حاصل از این مطالعه در مجله    PLOS ONEمنتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir