1

همانطور که از تیتر مطلب میبینید  میان تنش های اجتماعی  و سرطان سینه ارتباط وجوددارد. پژوهشگران در طبق آخرین تحقیقات دراین زمینه دریافتند که  استرش های زیاد در جوانها  با سرطان سینه ارتباط زیادی دارد.   این ارتباط درباره سلول های چربی پستان است  که با  نشانه های شیمایی آن  ارتباط دارد ،و همین ارتباط مهم در بزرگسالی باعث تشکیل سرطان سینه می شود

این خبری است شگفت آور ولی ناراحت کننده.

به گزارش مجله پزشکی مادر ، فکر اینکه برخی از استرس ها در جوانی می توانند در آینده سرطان ایجاد کنند، تعجب آور است. آنچه برای ما جالب بود فهمیدن این بود که ایزوله شدن اجتماعی در دختر های جوان می تواند در ژن های سلول های چرب و در غدد پستان تغییراتی را ایجاد کند. در آزمایش های دقیق تر، بر روی سرطان های سه گانه-منفی (آنهایی که بدون دخالت هورمون های زنانه و یا پروتئین HER 2 ایجاد می شوند) بیشتر تمرکز شد تا خالص بودن نتایج آزمایشات قبلی اثبات شود.

وابستگی و تکیه دختری جوان بر دیگران

خواندن این خبر کمی سخت است. در حالی که بسیاری از ما مادر و مادر بزرگ هستیم و احساس می کنیم روی سلامت کودکانمان هیچ کنترلی نداریم. حالا باید بدانیم که وارد کردن دختران در اجتماع بسیار مهم تر از قبل است.

و باید مراقب باشیم تا زیادی بر آنها فشار نیاوریم.

همچنین باید مطمئن باشیم که توقعاتمان از آنها مناسب حال و شخصیتشان است، تا به صورت ناخودآگاه آنها را برای رسیدن به چیز های غیر ممکن و سخت بیشتر دچار استرس نکنیم. همیشه برایمان مهم بوده تا همواره مراقب سوءاستفاده های جسمی و روحی از دخترانمان باشیم. حالا دلیل دیگری هم داریم: تا از سرطان سینه در سال های آینده جلوگیری کنیم.

منبع-مجله پزشکی مادر