white_b_3
با این روش به  دندان هایتان جلا می دهید اما باعث آسیب زدن و کوتاه شدن عمر آنان  می شوید می خواهیم معایب و مضرات روش بلیچینگ را بدانیم.

دکتر فاصل دندانپزشک اظهار داشت: بیلچینگ روشی برای سفید کردن دندان‌ها به شمار می‌رود که ژل مانند بوده و ممکن است طبیعی یا Light باشد. معمولا این روش هر 6 ماه یکبار باید تکرار شود. در غیر این صورت بعد از مدتی به رنگ اولیه باز می‌گردد. کسانی که از زردی دندانهایشان رنج می‌برند و برای زیبا کردن آنها از این روش استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: در روش بیلچینگ دندان، رنگ دندان‌ها حدود یک درجه روشن می‌گردد و در صورتی که از تعداد دفعات بیشتری استفاده شود تا 2 درجه نیز تغییر خواهد داشت.
این دندانپزشک تفاوت بیلچینگ و جرم‌گیری را اینگونه عنوان کرده جرم‌گیری روشی است که به صورت مکانیکی جرم‌های انباشته شده بر روی سطح مینای دندان را از بین می‌برد، در حالی که بلیچینگ در اثر عوامل شیمیایی و با نفوذ روی عاج دندان صورت می‌گیرد و رنگ دندان را روشن می‌کند.
گفتنی است، بیلچینگ دندان با عوارضی چون تضعیف مینای دندان، تحریک و حساس شدن دندان‌ها همراه است.
همچنین با مصرف مواد رنگی چون چای، قهوه و سیگار رنگ دندان‌ها به حالت اولیه باز می‌گردد