abc_gma_boudreau_130702_wg
برای کمک به ازدیاد شیر ،مادران بهتر است مایعات بیشتری بنوشند تا در نیمه های شب که نوزاد بیدار می شود و شیر می خواهد مادر بتواند نیاز وی را برطرف کند.

فاطمه بهادری متخصص زنان و زایمان  گفت: استفاده از مایعات می تواند به افزایش شیر مادر کمک کند. مصرف مایعات حاوی قند به دلیل افزایش وزن مادران به آنها توصیه نمی شود.
وی افزود: مصرف مایعات به خصوص شیر می تواند در افزایش شیر مادر تاثیر بگذارد، همچنین به دلیل آنکه مادران به طور ناخودآگاه نصف شب برای شیردادن به نوزاد خود از خواب بیدار می شوند، استراحت کافی داشته باشند تا میزان شیر آنها افزایش پیدا کند.
این متخصص زنان و زایمان با اشاره به راههای دیگر افزایش شیر مادر عنوان کرد: کمک کردن مادر به نوزاد در هنگام شیرخوردن می تواند در افزایش شیر وی تاثیر بگذارد، همچنین اینگونه افراد از نظر روحی در شرایط خوبی قرار بگیرند و حمایت های همسر می تواند به این شرایط روحی خوب و در نهایت افزایش شیر مادر کمک کند.
بهادری تصریح کرد: استرس به طور کلی در هر زمانی می تواند بر مادر تاثیر بگذارد، این مسئله باعث کاهش شیرمادر خواهد شد و برای جلوگیری از این امر تا حد امکان از بروز استرس های روحی جلوگیری نمایند.