BabySignLanguageBeginnerChart
برخی نشانه ها و اشاره را که یادگیری آنان  برای والدین الزامیست را در این مطلب آورده ایم که بعد از چهار ماهگی می توانید با کودکتان به وسیله آنان ارتباط برقرار کنید

تعداد زیادی کتاب، سمینار، دی وی دی، بازی و فلش کارت درباره زبان اشاره کودکان وجود دارد. شما می توانید برای ارتباط با کودکتان پس از 4 ماهگی از زبان اشاره استفاده کنید اما کودکان تا 7-9 ماهگی قادر به نشان دادن عکس العملی نسبت به آن نیستند. آیا می‌خواهید خطوط ارتباطی خود را با کودکتان گسترش دهید؟ «گرسنگی»، «تمام شدن»، «تغییر» و «بیشتر» چه نشانه‌ای در زبان کودکان دارند؟ اگر می‌خواهید در ارتباط بر قرار کردن با کودکتان به او کمک کنید، از همین حالا اولین قدم را بردارید.
اشاره: نشان ‌دهید که هیچ چیزی در دست‌هایتان نیست.
نشانه: این نشانه به کودک می‌فهماند که فعالیت دیگری آغاز خواهد شد. همچنان به مادران در توضیح دادن این که چیزی تمام شده است، کمک می‌کند.
17089_932
اشاره: شبیه زمانی که چشم‌ها بسته می‌شوند
نشانه: خواب
با این علامت به کودک نشان دهید که زمان خواب است. حتی زمانی که او خسته و خواب آلود است، بهترین موقع است که از این نشانه استفاده کنید.
17095_567.jpg7587
اشاره: انگشت وسطی را به کف دست دیگری ‌بمالید طوری که انگار می‌خواهید دارویی را مخلوط کنید.
نشانه: دارو
این نشانه را زمانی که کودک احتیاج به دارویی خاص دارد، به کار ببرید. برای مثال هنگام دندان در آوردن، زمانی که برای کاهش درد می‌ خواهید به او دارو دهید.
17092_589
اشاره: شبیه زمانی که غذایی را به دهان می‌گذارید
نشانه: خوردن
این نشانه را مدام به کار برید. زمانی که غذا می‌خورید، این نشانه را به کار برید و بگویید: «من دارم غذا «می‌خورم». آیا تو هم غذا «می‌خوری»؟ کمی دیگر از این غذا «بخور».
17090_604
اشاره: شبیه شیر دوشیدن گاو
نشانه: شیر
زمانی که از نشانه‌ها استفاده می‌کنید، به محتوای آن توجه کنید. نشانه «شیر» را زمانی که می‌‌‌خواهید به کودکتان شیر مادر یا شیر خشک دهید، استفاده کنید نه زمانی که می‌خواهید کارهای دیگری انجام دهید.
17093_942
اشاره: دست‌هایتان را مشت کرده و به دو طرف بچرخانید
نشانه: تغییر
«تغییر» نشانه‌ مهمی است زیرا به کودک این آمادگی را می‌دهد که به عنوان مثال باید بازی را به دلیل تعویض پوشک رها کند، چیزی که شاید تمایلی به آن نداشته باشد. زمانی که کارتان تمام شد، به او بگویید: «تمام شد»
17088_590
اشاره: دست پایینی، دست دیگر را که مشت شده، بالا می‌برد.
توجه: بعضی از کودکان هر دو دست خود را به سینه می‌زنند
نشانه: کمک
شما در این مرحله باید به کمک او روید یا اجازه دهید روی پای خودش بایستد؟ او با این نشانه به شما می‌فهماند که به کمک شما احتیاج دارد یا این که می‌‌خواهد به شما کمک کند.
17091_736
اشاره: شبیه زمانی که سینه‌هایتان را می‌شویید
نشانه: حمام
به کودک کلماتی را آموزش دهید که اغلب از آنها استفاده می‌کند، مانند: «حمام»
17087_597
اشاره: با انگشت‌هایتان یک Y بسازید و آنها را به جلو و عقب بچرخانید
نشانه: بازی
نگران آموزش تمام نشانه‌ها با هم به کودک نباشید. از کم آغاز کنید، سپس زمانی که احساس کردید کودکتان این نشانه‌ها را یاد گرفت و عکس‌العمل نشان داد، آموزش خود را ادامه دهید.
17095_567