index.jpg86586821745765

برخی سوالات رایج مردانه به طور معمول برایشان پیش می آید که در این مطلب به آنان پاسخ داده شده است.

آیا این درست است که پوشیدن کلاه یا استفاده از سه شوار می تواند موجب کچلی مردان شود؟
نه خیر. هیچ شواهدی دال براینکه پوشیدن کلاه یا استفاده از سه شوار موجب کچلی مردان می شود وجود ندارد.
آیا این درست است که بین پوشیدن لباس زیر در مردان و میزان اسپرم آن ها رابطه وجود دارد؟
نه خیر. اگر چه هوای گرم موجب کاهش اسپرم مردانه می شود اما رابطه ای بین پوشیدن لباس زیر و میزان اسپرم مردانه یافت نشده است.
آیا درست است که بین اندازه کفش مردان و اندازه ی آلت آن ها رابطه وجود دارد؟
نه خیر. محققان 104 مرد را مورد مطالعه قرار دادند و یافتند که رابطه ای بین اندازه ی پا و اندازه ی آلت آن ها وجود ندارد.
سرطان رایج بین مردان چیست؟
مردان و زنان هر دو بیشتر به دلیل داشتن سرطان ریه می میرند. سرطان پروستات بعد از سرطان ریه دومین سرطان شایع بین مردان می باشد.
مردان هم می تواند به سرطان سینه مبتلا شوند.
بله درست است.از هر هزار مرد یک مرد زندگی خود را به دلیل سرطان سینه از دست می دهد.
خوردن آبجو زیاد باعث چاق شدن شکم در مردان می شود
بله درست است