images

برای غذادادن به بچه های بدغذا بهتر است آنان را باشیوه های موثر به غذاخوردن تشویق کنید که این روش ها و ترفندها را در این مطلب برایتان شرح داده ایم.

 شرایطی فراهم کنید که فرزندتان با کودکی که اشتهای خوبی دارد و خوب غذا  می‌خورد، همراه شود زیرا بچه‌ها اغلب از یکدیگر تقلید می‌کنند و ممکن است  فرزند شما هم برای امتحان‌کردن غذا تشویق شود.

شیوه‌های مناسبی برای مقابله با بدغذایی کودکان وجود دارد. زیراندازی برای  کودک پهن کنید و اجازه دهید خودش غذایش را بخورد. او ابتدا با غذا بازی و  اطرافش را هم کثیف می‌کند، اما غذایش را نیز می‌خورد.
برای کودک، بشقاب، کاسه و لیوان مخصوص به خودش را بخرید. بهتر است او را همراه خود ببرید و اجازه دهید خودش ظرف‌هایش را انتخاب کند.
هر از چند گاهی محل غذا خوردن را تغییر دهید؛ گاهی در آشپزخانه،  اتاق یا در فضای آزاد به کودک غذا دهید.
وقتی که بچه‌ها با هم هستند، بهتر غذا می‌خورند. اگر فرزند شما درحال بازی‌کردن با دوستانش است، از آنها بخواهید که همه برای غذا خوردن بیایند یا این‌که غذایشان را به محل بازی‌شان ببرید.
شرایطی فراهم کنید که فرزند شما با کودکی که اشتهای خوبی دارد و خوب غذا  می‌خورد، همراه شود. بچه‌ها اغلب از یکدیگر تقلید می‌کنند. ممکن است فرزند  شما هم برای امتحان کردن غذا تشویق شود.
اگر کودک دوست دارد زمانی که غذا می‌خورد به بازی‌اش هم بپردازد، به او این  اجازه را بدهید. ممکن است او یک قاشق بخورد و دنبال بازی برود و سپس برای  خوردن قاشق بعد بازگردد.
هنگام غذا دادن به کودکتان برایش قصه بگویید یا کتاب بخوانید. می‌توانید  خاطره‌ای که کودک آن را دوست دارد، مثل رفتن به‌پارک برایش بازگو کنید یا  یکی دو تا از عروسک‌هایش را کنار او بنشانید و با اجرای یک نمایش غذای کودک  را به او بدهید.
برای فرزندتان نقاشی بکشید. عکس خودش را بکشید و با خوردن هر قاشق یکی از اعضای آن را کامل کنید.
کودکتان را بغل کنید و او را راه ببرید. این کار به‌خصوص برای دادن غذا یا مایعات به یک کودک بیمار موثر است.