index.jpg76576
آیا می دانید با آزاردادن کودک حتی به طورکلامی چه آسیب هایی به روح و روان وی می رسانید و موجب تنش های عصبی در وی می شوید .

رزیتا‌ داوری آشتیانی روانشناس کودک، گفت: در واقع هر عمل و رفتاری که آزار روانی و جسمی کودک را به دنبال داشته باشد را می‌توان مصداق کودک آزاری دانست.
وی افزود: گاهی رفتارهای فیزیکی و هیجانی همچنین انجام ندادن کارهایی که برای کودک لازم است نیز از مصادیق کودک آزاری محسوب می‌شود اقدامات لازم برای کودک را می‌توان از نظر تحصیلی، تغذیه‌ای، فراهم کردن سر پناه، تغذیه و بهداشت مناسب برای کودک دانست.
این روانشناس با اشاره به طیف وسیع کودک آزاری اظهار داشت: مهمترین مصادیق کودک آزاری را می‌توان از نظر جسمی، هیجانی و غفلت‌های والدین نسبت به کودک عنوان کرد همچنین کسب در آمد از طریق آنان و و اداشتن کودکان به کار نیز در این ردیف قرار می‌گیرد.
داوری آشتیانی ادامه داد: در مسئله کودک آزاری باید بیشتر در زمینه پیشگیری از آن دقت کرد گاهی مرز تربیت و کودک آزاری نامشخص است تنبیه بدنی وی، آزار روانی را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: در پیشگیری از کودک آزاری آموزش فرزند پروری مناسب به والدین و سلامت آنها اهمیت دارد. وجود مادر پرخاشگری کودک آزاری را برای وی به همراه دارد بنابراین درمان مادر و پدر از اهمیت زیادی در زمینه کودک آزاری برخوردار است.
این روانشناس با اشاره به چگونگی کودک آزاری در اثر غفلت‌ والدین عنوان کرد: گاهی کودک مبتلاء‌ به سوء تغذیه شدید با علائم بیماری تنفسی مزمن به بیمارستان آورده می‌شود این مسئله به دنبال غفلت والدین از کودک به وجود آمده است.
برخی کودکان نیز با شکستگی طولانی مدت به بیمارستان مراجعه می‌کنند که پس از معاینه محل شکستگی، کودک آزاری برای وی تشخیص داده می‌شود. این شکستگی‌ها به طور طبیعی در آن محل به وجود نمی‌آید.