Sleeping-On-The-Job

خوابیدن یا چرت زدن کوتاه کارمندان در هنگام کار اگر با مراقبت انجام نگیرد ممکن است آسیب های جدی و جبران ناپذیری با خود به همراه داشته باشد.

اگر کارمند هستید حتماً لذت خواب کوتاه بعد از ناهار را تجربه کرده اید، خوابی که هر چند کوتاه است و پشت میز کار اما لذتی وصف ناپذیر دارد. هر چند اغلب کارفرمایان از میل عجیب کارمندانشان به چُرت های کوتاه نیم روزی ناراضی هستند، اما نمی توان انکار کرد که همین چُرت های به ظاهر بی فایده بازدهی کار را افزایش می دهد.

10 تا 30 دقیقه خواب کوتاه در هنگام کار نه تنها هشیاری فرد را افزایش بلکه در بهتر شدن خُلق و خوی او نیز تأثیر مستقیم دارد. بر اساس مطالعات دانشمندان حتی 6 دقیقه بستن چشم ها و فکر نکردن به وظایف روزانه می تواند به ارتقای عملکرد حافظه کمک کند. بنابراین بهتر است کارفرمایان دست از نگرانی های خود بکشند و نسبت به خوابیدن کارکنانشان واکنش منفی نداشته باشند. اما نکته مهم در این مورد چگونه خوابیدن است، از آنجایی که اغلب کارمندان پشت میزهای سخت و در حالت نشسته روی صندلی می خوابند نا خواسته به سلامتی خود آسیب می زنند. برای جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیر این عادت لذت بخش سه توصیه زیر را جدی بگیرید.

[B]یک [/B]

هیچ گاه وقتی نشسته اید روی صندلی برای خوابیدن به سمت جلو خم نشوید و از دست هایتان به عنوان بالش استفاده نکنید. در چنین حالتی کمر شما مجبور به تحمل کل فشار بدن است و در نتیجه این فشار خمیدگی در آن ایجاد می شود. بنابراین بهتر است به پشت صندلی خود تکیه دهید و صندلی را حائل کمر خود کنید.

[B]دو[/B]

بعضی کارمندان اگر فرصتش فراهم شود در حالی که به صندلی تکیه داده اند پاهای خود را روی میز می گذارند، عادتی که به دلیل ارتفاع زیاد میز به کمر آسیب می رساند. بهترین راه گذاشتن یک چهارپایه نسبتاً کم ارتفاع زیر میز و گذاشتن پاها روی آن است.

[B]سه[/B]

در حالی که به صندلی تکیه داده اید و پای خودتان را روی چهارپایه گذاشته اید، چشمانتان را ببندید و نفس های بلند و عمیق بکشید. اگر شلوغی دفتر مانع از تمرکز بر روی نفس کشیدن می شود از توپی های گوش گیر استفاده کنید. در کنار همه اینها برای راحتی بیشتر به جای آنکه دستتان را آویزان کنار صندلی رها کنید، آنها را روی پاهای خودتان بگذارید.