2342342343

بر اساس تحقیقاتی  که در مجله اندوکرینولوژی و متابولیسم بالینی Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism به چاپ رسیده است یکی از شیوه های خوب برای لاغری  خوردن غذاهایی با کربوهیدرات کم و پروتئین زیاد (مخصوصا پروتئین هایی که در لبنیات وجود دارند) همراه با ورزش است. این رژیم غذایی نفش مثبتی بر سلامتی استخوان ها دارد.

علت این امر تا حدود زیادی به محتوای مواد لبنی برمیگردد (شامل پروتئین، کلسیم و ویتامین دی) که همه آنها برای سلامتی استخوان مفید و لازم هستند.

در مطالعه مورد نظر، محققین خانم های چاق را که در سنین قبل از یائسگی بودند مورد بررسی قرار دادند. افراد مورد مطالعه در سه گروه قرار گرفتند. آنها که مقادیر کم و یا متوسط و یا بالایی از لبنیات را به مدت 16 هفته مصرف کردند. تمام افراد 5 روز هفته ورزش های آئروبیک انجام میدادند.

مطالعه نشان داد که در حالیکه کاهش وزن میتواند تا حدودی موجب از دست رفتن تراکم استخوان هم بشود در کسانی که در حین کاهش وزن از پروتئین های لبنیات به مقادیر بیشتری استفاده کرده اند استخوان ها سالم تر و قویتر مانده اند. مطالعات قبلی نشان داده است که مصرف پروتئین و لبنیات زیاد در حین کاهش وزن میتواند موجب کاهش بیشتر در چربی شکم شده و توده عضلانی را هم حفظ کند.

منبع-ایران ارتوپد