index.jpg452

برخی وسایل برای حمام کردن اطفال بسیار مضر و خطرناکند بهتر است هنگام شستن نوزاد از آنها استفاده نکنید.

کارشناسان به والدین در خصوص حمام کردن نوزدان و به ویژه استفاده از صندلی حمام برای شتسشوی نوزدان هشدار داده‌اند.

گفتنی است آمار و ارقام‌ها از غرق شدن تعداد زیادی نوزاد در اثر اهمال و بی‌توجهی والدین در هنگام شتسشوی آنها حکایت دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها یک دقیقه زیر آب ماندن آن هم در یک آب کم عمق می‌تواند باعث خفگی و مرگ نوزاد بدون ایجاد هیچ سروصدایی شود.

کارشناسان حتی اعتقاد دارند در صورت نجات نوزاد از غرق شدگی و عدم دریافت اکسیژن کافی برای مغز می‌تواند منجر به صدمات مغزی و بیماریهای ناشی از آن در نوزاد شود.

کارشناسان توصیه می‌کنند در هنگام استحمام نوزاد به هیچ وجه حتی برای یک ثانیه نوزاد در آب تنها رها نشود و در صورت امکان از چند نفر برای استحمام نوزاد کمک گرفته شود.