Diabetes

درمانهای کاهنده  فشارخون برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی (CVD)و حوادث ناشی از بیماری قلبی همراه است وموجب کاهش مرگ و میر می شود.

نتایج این تحقیق درمجله ی JAMAمنتشر شد.

 بنا به تخمینهای موجود تاسال  2030 حداقل 400 میلیون نفر در سراسر جهان به دیابت نوع 2 مبتلا خواهند شد. دیابت نوع 2 با افزایش قابل ملاحظه ی خطر وقایعی همچون حمله ی قلبی و سکته همراه است. مقدار فشار خون درمیان افراد مبتلا به دیابت نسبت به افراد غیردیابتی بطور متوسط بالاتر است و افزایش فشارخون یکی از فاکتورهای خطرشناخته شده برای افراد مبتلا به دیابت است.

کاهش فشارخون، ارائه درمان و اهداف فشارخون برای افراد مبتلا به دیابت دربین جوامع علمی مورد اختلاف و بحث می باشد. بر اساس تحقیق جدید دستورالعمل فعلی اتحادیه ی اروپا در مورد فشارخون، خطر سکته ی مغزی  و رتینوپاتی را برای بیماران  مبتلا به دیابت افزایش می دهد.

دکتر کاظم رحیمی از انستیتوی جورج دردانشگاه آکسفورد وهمکارانش به مرور و متاآنالیزی درمقیاس بزرگ پرداختند، این متاآنالیز بروی کارآزمایی های کنترل دار تصادفی انجام شده از ژانویه 1966 تا اکتبر 2014 بروی درمانهای پایین آورنده ی فشارخون که شامل بیماران دیابتی می شد، انجام گردید.

در بررسی مقالات پزشکی منتشر شده، 40 کارآزمایی که دارای خطرbiasکمتری بودند، انتخاب شدند (بیش از صد هزار نفر در این کارآزمایی ها شرکت داشتند)، این کارآزمایی ها شامل آنالیزهایی که درمانهای کاهنده ی فشارخون و بیماریهای عروقی  را در افراد مبتلا به  دیابت نوع 2 بررسی کرده بودند، بود.

محققان دریافتند هر 10 میلی متر جیوه کاهش فشارخون سیستولیک با کاهش خطر مرگ ومیر، وقایع  ناشی از بیماریهای قلبی عروقی، حوادث قلبی ناشی از بیماری عروق کرونر، سکته ، آلبومینوری  (وجود پروتئین  اضافه در ادرار) و رتینوپاتی (از دست  دادن بینایی مرتبط  با دیابت) همراه است.

 ارتباط بین درمانهای کاهنده ی فشارخون ونتایج آن صرفنظر از نوع کلاس داروی استفاده شده، بجز در مورد  سکته ی مغزی و ایست  قلبی تفاوت قابل توجهی نداشت.

 اگرچه ارتباط متناسب بین درمانهای کاهنده ی فشارخون برای نتایج اکثر مطالعات در فشارخون سیستولیک کمتر از 14 تقلیل یافته بود اما اطلاعات بدست آمده نشان داد کاهش بیشتر فشارخون به زیر 130 میلی متر جیوه با کاهش خطر سکته، رتینوپاتی و آلبومینوری همراه است و بطور بالقوه منجر به منافع  کلی بیشتری برای بسیاری از افراد درمعرض خطر بالای اینگونه بیماریها می گردد.

درمیان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، کاهش فشارخون با بهبود مرگ ومیر و سایر نتایج بالینی همراه است. این یافته ها از استفاده از داروها برای کاهش فشارخون دراین بیماران حمایت می کند.

به گفته ی نویسندگان این مقاله: این یافته ها از درمان دارویی فشارخون دربیماران مبتلا به دیابت نوع 2 زمانیکه فشارخون سیستولیک آنها برابر با 140 میلیمتر جیوه یا بیشتر باشد، حمایت می کند(هدف فشارخون سیستولیک برای این بیماران 130 میلی متر جیوه است نه کمتر از آن).

پرفسور رحیمی می گوید: نتایج این  بازنگری نشان می دهد افراد مبتلا به دیابت  که فشارخون سیستولیک  آنها کمتر از 130 میلی متر جیوه است درمقایسه با افرادیکه  فشارخونشان از این مقدار بیشتر می باشد 25 درصد کمتر درمعرض خطر سکته ی مغزی بوده اند،همچنین این آنالیز نشان داد که داشتن  فشارخون کمتر خطر ابتلا به بیماریهای چشمی دیابت وبیماری زودرس کلیوی را کاهش می دهد.

پرفسور poulterاز کالج سلطنتی  انگلیس می گوید: ما انتظار داریم نتایج این بازنگری بر دستورالعمل های درمان افراد مبتلا به دیابت و سلامت آنها تاثیر گذارد، من درباره ی دستورالعمل های اروپا و ایالات متحده که منعکس کننده ی افزایش اهداف فشارخون بود، نگران بودم، این مطالعه  شواهدی فراهم کرده است که به تجدید نظر درباره ی دستورالعمل های قبلی  کمک خواهد نمود.

 دکتر برایان ویلیام از دانشگاه کالج لندن می گوید: با اینحال یافته های مطالعه ای  که توسط Edminوهمکارانش انجام شده است، نشان می دهد که این آستانه ی درمان واهداف آن برای برخی بیماران بخصوص برای کاهش بهینه ی خطر سکته ی مغزی و ایجاد یا پیشرفت آلبومینوری ممکن است بیش از حد محافظه کارانه باشد، این موضوع مشکلاتی را که پزشکان به دلیل اتکای بیش از حد به دستورالعمل ها با آن روبرو هستند را پررنگتر می کند، دستورالعمل های ارائه  شده توصیه هایی مبتنی بر جمعیت هستند و پزشکان باید با توجه به وضعیت هر بیمار درمورد نحوه ی درمان و اهداف فشار خون بیماران تصمیم گیری نمایند.

منبع : diabetestma.org