258AB4A400000578-2948480-Kevin_born_December_27_2013_at_10_36_am4kg_366_13_seconds_of_lif-a-23_1423642627840

این عکس های فوق العاده زیبا اولین ثانیه های پس از تولد نوزادان را به نصویر کشیده است که در بیست ثانیه اول ورودشان به زندگی به سر می برند.

خونین، جیغ زنان و کبود از جهان تاریک و کوچک رحم مادرش پا به دنیایی برزگ و ناشناخته می گذارد. موجودی کوچک که تولدش هم چنان یکی از شگفت انگیزترین لحظه های آفرینش است، لحظه ای که هر مادری پس از 9 ماه انتظار، سخت آرزوی دیدنش را دارد. حالا یک عکاس فرانسوی به این رویای شیرین تحقق بخشیده و 20 ثانیه ابتدایی تولد چندین نوزاد را ثبت کرده است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این عکاس فرانسوی 6 ماه پیش، همزمان با تولد اولین فرزندش این پرژوه هیجان انگیز و خارق العاده را آغاز کرد. پروژه ای که پس از آمد و شدهای بسیار سرانجام با توافق پزشکان بیمارستان عملی شد و از آن موقع “کریستین” به همراه تیم جراحان و پرستاران برخی زایمان ها حضور پیدا می کند. به همین منظور کریستین چند هفته دوره های آموزشی رفتار در اتاق عمل و آمادگی برای مواجه با اتفاقات گاه ناخوشایند و غیر منتظره در اتاق عمل را پشت سر گذاشت. اگرچه این پروژه برای این عکاس خلاق بک کار جدید است، ولی او هم چنان نمی تواند شعف و شگفتی خود را از اولین ثانیه های حضور یک نوزاد به جهان انسان ها را مخفی کند.

258AB4AA00000578-2948480-Leanne_born_April_8_2014_at_8_31_am1kg_745_13_seconds_of_life-a-24_1423642627847

258AB4B000000578-2948480-Romane_born_May_20_2014_at_10_512kg_935_8_seconds_of_life-a-21_1423642627826

258AB49C00000578-2948480-Lize_born_December_24_2013_at_8_49_am3kg_574_9_seconds_of_life-a-22_1423642627832

258AB48800000578-2948480-Louann_born_April_12_2013_at_8_40_am3kg_574_14_seconds_life-a-20_1423642627818