محققان انگليسي اعلام كرده‌اند،آسپيرين از سرطان كلركتال معده جلوگيري مي‌كند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري رويترز؛ محققان دانشگاه آكسفورد اعلام كرده‌اند ،بر اساس نتايج 2 آزمايش مشخص شد مصرف روزانه 300 ميلي گرم در روز به مدت 5 سال از سرطان كلركتال جلوگيري مي‌كند، مصرف روزانه آسپيرين بميزان 37 درصد احتمال ابتلا به اين سرطان را كاهش مي‌دهد.
بنابراين گزارش؛ محققان اعلام كرده‌اند كه به آزمايش‌هاي بيشتري براي رسيدن به نتايج قطعي نياز دارد.
يادآور مي‌شود؛ احتمال ابتلا به سرطان كلركتال معده در ميان عامه مردم 5 درصد است.