560493_704060566287090_156583326_n
متخصص گوش، حلق و بینی بر این باورند که سرفه یک رفلکسی است که برای ممانعت از ورود مواد خارجی و ترشحات آلوده به راه‌های هوایی به وجود می‌آید.

مهتاب ربانی اناری اظهار داشت: سرفه یک رفلکس حفاظتی است که برای جلوگیری از ورود مواد خارجی و ترشحات آلوده به راه‌های هوایی به وجود می‌آید.

متخصص گوش، حلق و بینی گفت: سرفه به دو صورت حاد و مزمن دیده می‌شود که تفاوت این دو فقط در طول زمان است چرا که سرفه حاد کوتاه مدت است اما سرفه مزمن طولانی است.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران تشریح کرد: اگر سرفه مزمن همراه با ترشحات و خلط خونی باشد نیاز به مراجعه جدی به پزشک و پیگیری دارد البته در این حالت فرد دچار کاهش وزن نیز می‌شود.

متخصص گوش، حلق و بینی ادامه داد: معمولاً التهاب یا عفونت راه‌های هوایی منجر به سرفه حاد می‌‌شوند چرا که سرفه حاد برایجلوگیری از ورود مواد خارجی به راه‌های هوایی بروز پیدا می‌کنند.

ربانی اناری افزود: سرفه افراد هنگام پریدن آب یا مواد غذایی داخل راه هوایی، مصداق سرفه حاد است.

متخصص گوش، حلق و بینی گفت: سرفه حاد معمولاً با برطرف شدن علت زمینه‌ای از بین می‌رود.

استادیار دانشگاه تهران ادامه داد: بعضی اوقات سرفه مزمنی که در طی فعالیت در کودکان بروز پیدا می‌کند می‌تواند نوعی از آسم باشد بنابراین ضرورت مراجعه به پزشک را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

منبع-خبرفارسی