27617

بعضی  از غذاها مانند  كله پاچه درصبحانه یا ناهار ویا شام  موجب نوسازی قسمتهای  فرسوده بدن مي شود.

 يكي از مفیدترین جاهای كله پاچه زبان گاو و گوسفند است كه پر از ويتامين B12، است كه خیلی از افراد این قسمتهارا دوست دارند
كله پاچه غني از كلسترول و چربي است انرژي لازم را تامين كرده و بسياري از ويتامين ها و پروتئين ها را به بدن منتقل مي كند و گفتني است كه ، بايستي در خوردن كله پاچه زياده روي نشود زيرا موجب پديدار شدن انواع بيماري ها مي شود.
كله پاچه غني از كلسترول است و به همين دليل بايستي كم مصرف شود و در صورت استفاده بيش از حد مسبب رسوبگذاري در رگ هاي خوني مي شود و فرد دچار گرفتگي قلب و سكته مغزي مي شود.
 كله پاچه در وعده صبحانه بايستي قرار گيرد و در وعده هاي ناهار و شام استفاده نشود چرا كه موجب ناراحتي هاي معده و بي خوابي مي شود.