weights

آیا شما هم  به گوشتان خورده  که انجام حرکات اسکوات و ددلیفت می تواند سبب پهن شدن  اندازه  کمر شود؟ولی از سوی دیگر هر شخصی که وارد بدنسازی می شود  فورا  خواهد فهمید که حرکات اسکوات و ددلیفت هر دو از بزرگترین حجم دهنده ها هستند که منفعتهای بسیاری برای عضله سازی دارند با این تعریف  تکلیف چیست آیا باید از این حرکات استفاده کرده با اینکه چون آنها  پهنای کمر  را زیاد می کنند باید از انجام آنها اجتناب کرد جانی جکسون بدنساز معروف که مدتها پاورلیفتر بوده برایتان  جوابش را میدهد
پر واضح است که هر بدنسازی باید از حرکات اسکوات و ددلیفت استفاده کند چنانچه شما از لحاظ ژنتیکی دارای کمر قطور باشید نمی توانید قطر آنرا کاهش دهید چرا که قطر کمر مربوط به استخوانهای لگن می باشد و در استخوان هم نمی توان تغییری بوجود آورد اما در چربی های اضافی می شود به کمک تمرین با وزنه نه می توان قطر کمر را بیشتر کند و نه کمتر
حرکت ددلیفت می تواند شما را برای ساختن عضلات پشت ضخیم و پهن تر یاری دهد حرکت اسکوات نیز باعث ساخته شدن رانها می شود به طوری که قطر آنها را بویژه در بخش خارجی افزایش دهد هر دوی این تغییرات سبب می شود که کمرتان کوچکتر بنظر برسد ددلیفت و اسکوات می توانند واقعا کمر پهن را باریک کنند یا حداقل آنرا باریکتر نمایش دهند و این تغییرات هم بواسطه X شکل شدن بدن بوجود می آِید
ددلیفت های سنگین می توانند عضلات کناری شکم را رشد دهند و چنانچه این عضلات بزرگتر شوند ظاهرکمرتان بزرگتر خواهد شد البته من این مسئله را فقط در افرادی مشاهده کردم که واقعا به مدت چندین سال مداوم ددلیفت های سنگینی اجرا می کردند و این کار را سالها و سالها ادامه دار تکرار کرده بودند و لازم به ذکر است که آنها ستهای ۱ الی ۳ تکراری اجرا می کردند
شما باید به عنوان یک بدنساز حرکت ددلیفت را با ستهای ۵الی ۱۲تکراری اجرا کنید با این رویه هرگز مشکلی در مورد قطر کمر نخواهید داشت
بعضی ها با اجرای حرکت اسکوات باسن های بزرگی پیدا می کنند و این هم وابسته به ژنتیک است هر نوع تمرین سنگین روی عضلات پا حتی اگر تمام آن پرس پا باشد و یک ست اسکوات هم نداشته باشد احتمالا بازهم باعث بزرگ شدن عضلات باسن می باشد
اما بدون تمرینات سنگین روی پاهاهرگز نمی توانید در بدنسازی به حداکثر استعداد خود برسید پس نتیجه می گیریم که شما باید از حرکات اسکوات و ددلیفت نه تنها به عنوان یک بدنساز مبتدی بلکه در تمام مدتی که تمرین با وزنه را دنبال می کنید استفاده کنید .

منبع : edcoan.ir