images.jpg476746درمورد خستگی روانی چه میزان اطلاع دارید ؟این نوع خستگی نه از لحاظ جسمی بلکه از جنبه روحی و روانی  در افراد مطرح می شود!

دکتر خوش‌نویس، روانشناس عمومی اظهار داشت: خستگی روانی زمانی رخ می‌دهد که فرد بیش از حد توان مغز، از آن کار بکشد که این مسئله در افراد متفاوت بوده و به مهارت حل مسئله و مدیریت ذهن افراد بستگی دارد، این خستگی باعث فرسودگی و فرسایش افراد می‌شود.
وی ادامه داد: ذهنی که آماده و پرورش یافته نباشد از جمله ذهن خام به شدت به خستگی روانی دچار می‌شود.
افرادی با این چنین ذهنیت‌ها در مواجهه با مسائل دچار ترس شده و با خشم و استرس رفتار می‌کنند، لذا آگاهی بیشتر ثروتی است که فرد را به آرامش بیشتر سوق می‌دهد.
این روانشناس خاطرنشان کرد: کسانی که منطق ضعیف دارند و یا قدرت تفکر ندارند، این گونه افراد در مواجهه با مسائل خود را می‌بازند و بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
این خستگی در صورتی که درمان نگردد، افسردگی، روان‌تنی، بیماری‌های قلبی و عروقی و دیگر انواع بیماری‌ها را برای فرد به همراه خواهد داشت، برای پیشگیری از ابتلا به این خستگی لازم است افراد مهارت تفکر، حل مسئله و مهارت ذهن را آموزش ببینند.
منبع:باشگاه خبرنگاران