index.jpg7567676

خانواده پدری این دختر تاکنون پسرزا بوده اند و دختری نداشته اند پس از دویست سال طلسم را شکست!

یک خانواده انگلیسی که از 200 سال پیش تاکنون تنها فرزند پسر در آن‌ها بدنیا می‌آمده است به تازگی صاحب یک فرزند دختر شده‌اند.

گفتنی است، آخرین بار در زمان امپراتوری ناپلئون بناپارت فرانسوی در این خانواده یک دختر بدنیا آمده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، گاهی اوقات نوعی جهش ژنتیکی می‌تواند باعث تغییر کروموزوم‌ها و تولید کوروموزم بیشتر شود که در نتیجه تنها فرزند پسر بدنیا می‌آید.

سرانجام این خانواده صاحب یک نوزاد دختر شده‌اند و از بابت بدنیا آمدن او بسیار شاد هستند.

آخرین بار قبل از این نوزاد در سال 1809 یک دختر دیگر بدنیا آمده بود.

پدر 33 ساله و مادر 26 ساله این نوزاد صاحب سه فرزند پسر دیگر نیز هستند.
 

منبع:باشگاه خبرنگاران