images.jpg8686685

تک فرزندان به خاطر تنهایی و انزوای بیشتر نسبت به فرزندانی که در خانواده های شلوغ به سر می برند دچار نوعی افسردگی می شوند که در این مورد والدین باید به کمک انان بشتابند.

 لزوما این طور نیست که تمام بچه‌های تک فرزند را به عنوان فردی که در آینده بیمار می‌شود بدانیم.

حسین ابراهیمی مقدم، متخصص روانپزشک  گفت: بچه‌های تک فرزند لزوما گوشه‌گیر نمی‌شوند اما شاهد این موضوع بوده‌ایم که بچه‌های تک فرزند از مهارتهای اجتماعی کمتری برخوردارند، ارتباط ضعیف‌تری دارند و احتمال این که خود شیفته و لوس شوند بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: لزوما این نیست که همه‌ی افراد بچه‌های تک فرزند دار به عنوان فردی که در آینده بیمار می‌شوند بدانیم و چنین مطلبی صحت ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: والدینی که بچه‌ی تک فرزند دارد حداقل از موقعیت اجتماعی و فعالیت اجتماعی خاصی برای بچه‌های تک فرزند خود بهره بگیرند که امیدوار باشند مشکلات دیگری را ایجاد نمی‌کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران