banner1
این قرص ها برای کمک بیشتر و بهتر به افراد سیگاری تعبیه شده اند تا در ترک سیگار بیشتر به آنان کمک کنند.

 راهنمای طب بالینی مدت‌هاست به پزشکان توصیه می کنند که قبل از تجویز دارو برای بیماران خود، تاریخ دقیقی را برای آ‌نان تنظیم کنند، برای داروهایی مانند  chantix این دارو برای درمان افراد وابسته به نیکوتین در این مطالعه استفاده شده است.
ایده این بوده است که این داور نباید برای شخصی که در ترک جدی نیست، تجویز شود. در برخی موارد طرح‌های بیمه، پولی برای این دارو در صورتی که تاریخ دقیق ترک‌ آن مشخص نشده است، پرداخت نمی‌کند.
اما در این مطالعه که در روز سه شنبه در jama به چاپ رسید، محققان دریافتند که برای بیمارانی که قصد ترک سیگار را در نهایت داشتند، این قرص‌ها موثر بودند.
حدود 1500بیمار در 61 کلینیک در ایالات متحده و خارج از آن در این پژوهش شرکت کردند، هیچ کدام از آن‌ها قصد ترک سیگار را به زودی نداشتند اما، همه آنها می‌گفتند که قصد دارند میزان مصرف سیگار را کاهش دهند تا در طی تصادفی به دو گروه تقسیم شدند یک گروه داروی chantix دریافت کردند، که دوبار در طی مدت یکماه به شکل قرص مصرف می‌‌شد و گروه دیگر از داروی placebo استفاده کردند در طی مدت 6 ماه از شروع قرص‌ها،  ترک کردند.
باشگاه خبرنگاران