istock-dishwasher
آیا می دانشتید یکی از عوامل ابتلای کودکان به آلرژی ممکن است همین ماشین ظرف شویی باشد ؟چون میکروبهای موجود در محیط ماشین ظرفشویی با سرایت به اطفال آنان را بیشتر در معرض آلرژی قرار میدهند.

تحقیقات نشان می دهد که علایم آلرژی در کودکانی که در منازلشان ظروف با دست شسته می شود، بسیار کمتر است.هنوز دلیل قطعی این موضوع مشخص نیست، ولی احتمال داده می شود که قرص یا پودر استفاده شده و هوای مرطوب داخل ماشین ظرفشویی سبب بروز آلرژی می شود.
یکی دیگر از نظریه های مطرح شده در این رابطه، فرضیه بهداشت است. این فرضیه می گوید که سیستم ایمنی افرادی که در معرض میکروب ها و ویروس ها قرار دارند، قوی تر است؛ زیرا در بدن آنان میکروارگانیسم های بیشتری وجود دارد.
تحقیقات نشان می دهد که شستن ظروف به وسیله ماشین ظرفشویی، باعث از بین بردن تمام میکروارگانیسم ها می شود. درصورتیکه شستن ظروف با دست، باعث نابودی تمام میکروب ها نمی شود؛ بنابراین کودکانی که از ظروف شسته شده توسط ماشین استفاده می کنند، بیشتر مستعد ابتلا به بیماری هستند.
محققان بر این باورند که بزرگترین اثر محافظتی روی سیستم ایمنی، تا قبل از 6 ماهگی اتفاق می افتد، حال چنانچه برای کودک از ظروف شسته شده در ماشین ظرفشویی استفاده شود و کودک توسط شیر مادر تغذیه شود، میزان میکروب های وارد شده به بدن کودک بسیار کم است و این موضوع سبب تضعیف سیستم ایمنی می شود.
تحقیق دیگری که در سال 2011 در انگلیس انجام شد، نشان داد که 62 درصد از ماشین های ظرفشویی آزمایش شده، حاوی قارچ های بیماری زا بودند و این موضع نیز می تواند منجر به بروز آلرژی شود.
نتایج این تحقیقات در نشریه Pediatrics منتشر شده است.

 

منبع:ایرنا