index.jpg53258385
برخی افراد هستند که نیاز مبرم به مراجعه به روانپزشک دارند و قبل از تشکیل خانواده و اقدام برای ازدواج باید روانکاوی شوند!

علی نقی فقیهی، روانشناس گفت: رشد عقلی از مسائلی است که تا دختر و پسر به آن دست پیدا نکرده‌اند، نباید به ازدواج اقدام کنند این مسئله به دلیل توانایی فرد برای تدبیر در زندگی‌شان عنوان می‌شود.
وی افزود: کسانی که از نظر عقلی به توانایی ادامه‌ی زندگی خود رسیده باشند و بتوانند درکی از یکدیگر داشته باشند، می‌توانند برای ازدواج اقدام کنند.
این روانشناس با اشاره به شرایط ازدواج نکردن دختر و پسر اظهار داشت: دختر و پسر از جنسیت خود و جنس مخالف آگاهی داشته باشند، این مسئله شناخت نیز در مقولات رشد عقلی فرد قرار می‌گیرد و وی پس از این شرایط برای ازدواج اقدام نماید.
فقیهی تصریح کرد: افرادی که زود عصبانی می‌شوند یا افسردگی در آنها وجود دارد، همچنین کسانی که رفتاری مطابق با رفتار عموم مردم ندارند به طور حتم قبل از اقدام به ازدواج نزد مشاور بروند و تحت درمان و نظارت یک روانشناس قرار بگیرند.
منبع:خبرآنتایم